DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Eski Türk Edebiyatı IV * TE   310 6 4 4 6

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. İbrahim Çetin DERDİYOK
Dersi Verenler
Prof. Dr.İBRAHİM ÇETİN DERDİYOK1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.İBRAHİM ÇETİN DERDİYOK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
XVII. yüzyıl ve XVIII. yüzyılın ilk yarısında Ortaasya, Azerbaycan ve Osmanlı sahalarında meydana gelen klasik Türk edebiyatını, tarihsel, toplumsal ve kültürel yapısına bağlı olarak belli başlı temsilcilerinin eserleriyle birlikte tanıtmak. Örnek metinler okutarak öğrenciye döneme ait eserleri anlama ve değerlendirme yeteneği kazandırmak.
Dersin İçeriği
16-17. yüzyıl yüzyılın ilk yarısında Ortaasya Azerbaycan ve Osmanlı sahalarında klasik Türk edebiyatı her yönüyle tanıtılır, örnek metinler okutulur.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini bilir ve fark eder.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle çözümler.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşabilme ve onlardan etkin biçimde yararlanabilme yeteneğine sahip olur.
X
6
Lisans öğrenimi boyunca ve daha sonraki iş hayatı için gerekli olabilecek temel bilgi teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve uygulama kapasitesini yükseltir.
X
7
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini izleyebilir.
X
8
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
X
9
Eski ve yeni metinleri kavrayıp tartışabilir.
X
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olabilir.
X
11
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesine katkıda bulunur.
X
12
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
13
Filolojik ve dilbilimsel bakışı edinir.
X
14
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanma becerisi kazanır.
X
15
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp çözer.
X
16
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kuabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
17
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapabilir.
X
18
Alanındaki uygulamalara yeterli olacak şekilde bir yabancı dili (Mesleki yabancı dil) A2 seviyesinde bilir.
X
19
Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi konusunda bilinçlidir ve bilgi sahibidir.
X
20
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurabilir. Soru sorar, gözlem yapar, eleştirisel ve yapıcı düşünerek, akademik dürüstlük ilkelerine uyar, girişimcidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 XVII. Yüzyıl Çağatay sahası Türk edebiyatı. Kemal Eraslan, Çağatay Şiiri, Türk Dili Dergisi Eylül 1986.
2 XVII. Yüzyıl Azerbaycan sahası Türk edebiyatı. Yavuz Akpınar Azeri Edebiyatı Araştırmaları.
3 Sebk-i Hindi ve Klasik Üslubu; Hikemi ve Mahalli Tarzı bilir. Mine Mengi, Çağının İnsanı Olarak Nabi.
4 Ganizade Nadiri, Nefi. Numan Külekçi, Ganizade Nadiri ve Divanından Seçmeler
5 Nevizade Atayi, Şeyhülislam Yahya, Şeyhülislam Bahayi. Tunca Kortantamer, Nevizade Atayi ve Hamsesi.
6 Naili-i Kadim, Sebk-i Hindi. Haluk İpekten Naili-i Kadim, Akçağ Yayınları.
7 Neşati, Fehim-i Kadim. Mahmut Kaplan, Neşati Divanı.
8 Arasınav
9 Sabri, Cevri, İsmeti, Vecdi, Nedim-i Kadim. Mehmet Kaplan, Bakiden Beyitler ve Mısralar
10 Nabi, Hikemi Tarz. Osman Horata, Nedim-i Kadim Divançesi.
11 Bosnalı Sabit, Haleti. Ali Fuat Bilkan, Nabi Divanı.
12 XVII. Yüzyıl mesnevileri. Bayram Ali Kaya, Azmizade Haleti Divanı, Harvard 2003.
13 XVII. Yüzyıl Osmanlı sahası nesrinin temsilcileri ve mensur eserleri. Şentürk - Kartal, Eski Türk Edebiyatı tarihi.
14 XVIII. Yüzyıl Ortaasya, Azeri ve Osmanlı sahası Türk Edebiyatı. Şentürk - Kartal, Eski Türk Edebiyatı tarihi.
15 XVIII. Yüzyıl Ortaasya, Azeri ve Osmanlı sahası Türk Edebiyatı. Şentürk - Kartal, Eski Türk Edebiyatı tarihi.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Mengi, Mine (2008), Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Akçağ Yayınevi, Ankara. Şentürk, Ahmet Atilla- Kartal, Ahmet (2006), Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Dergah Yayınları, İstanbul. İz, Fahir (1966), Eski Türk Edebiyatında Nazım, İstanbul. Pala, İskender (1995), Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, Akçağ Yayınları, Ankara.