DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Harezm Türkçesi * TE   314 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ayşehan Deniz ABİK
Dersi Verenler
Prof. Dr.AYŞEHAN DENİZ ABİK1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.AYŞEHAN DENİZ ABİK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Harezm Türkçesini Türk dili tarihi içerisinde gramer özellikleri ve eserleri ile tanıtmak
Dersin İçeriği
Türk dili tarihinde Harezm Türkçesi dönemi dönemin eserleri dönemin ses bilgisi biçim bilgisi ve sözvarlığı özellikleri diğer dönelerden ayırt edici özellikleri kaynakça bilgilerinin verilmesi NehcülFeradis tıpkıbasımından seçilmiş metin üzerinde okuma çalışması ses bilgisi biçim bilgisi ve söz varlığı incelemeleri önceki dönemlerle karşılaştırma anlam verme Rabguzinin Kısasül Enbiya adlı eserinin çevriyazısından seçilmiş metin üzerinde ses bilgisi biçim bilgisi ve söz varlığı incelemeleri önceki dönemlerle karşılaştırma anlam verme Harezm Türkçesi satırlar arası Kuran Tercümesi tıpkıbasımından seçilmiş metin üzerinde okuma çalışması ses bilgisi biçim bilgisi ve söz varlığı incelemeleri önceki dönemlerle karşılaştırma anlam verme Muinül Müridin yazma metninden seçilmiş bölüm üzerinde okuma çalışması ses bilgisi biçim bilgisi ve söz varlığı incelemeleri önceki dönemlerle karşılaştırma anlam verme Mukaddimetül Edebin çevriyazısından seçilmiş metin üzerinde okuma çalışması ses bilgisi biçim bilgisi ve söz varlığı incelemeleri önceki dönemlerle karşılaştırma anlam verme

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini bilir ve fark eder.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle çözümler.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşabilme ve onlardan etkin biçimde yararlanabilme yeteneğine sahip olur.
X
6
Lisans öğrenimi boyunca ve daha sonraki iş hayatı için gerekli olabilecek temel bilgi teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve uygulama kapasitesini yükseltir.
X
7
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini izleyebilir.
X
8
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
X
9
Eski ve yeni metinleri kavrayıp tartışabilir.
X
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olabilir.
X
11
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesine katkıda bulunur.
X
12
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
13
Filolojik ve dilbilimsel bakışı edinir.
X
14
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanma becerisi kazanır.
X
15
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp çözer.
X
16
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kuabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
17
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapabilir.
X
18
Alanındaki uygulamalara yeterli olacak şekilde bir yabancı dili (Mesleki yabancı dil) A2 seviyesinde bilir.
X
19
Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi konusunda bilinçlidir ve bilgi sahibidir.
X
20
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurabilir. Soru sorar, gözlem yapar, eleştirisel ve yapıcı düşünerek, akademik dürüstlük ilkelerine uyar, girişimcidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Türk dili tarihinde Harezm Türkçesi dönemi dönemin eserleri dönemin ses bilgisi biçim bilgisi ve sözvarlığı özellikleri, diğer dönemlerden ayırt edilmesi eserin tanınması metin çalışması
2 NehcülFeradis tıpkıbasımından seçilmiş metin üzerinde okuma çalışması ses bilgisi biçim bilgisi ve söz varlığı incelemeleri önceki dönemlerle karşılaştırma metin çalışması
3 Nehcül Feradis tıpkıbasımından seçilmiş metin üzerinde okuma çalışması ses bilgisi biçim bilgisi ve söz varlığı incelemeleri önceki dönemlerle karşılaştırma metin çalışması
4 Nehcül Feradis tıpkıbasımından seçilmiş metin üzerinde okuma çalışması ses bilgisi biçim bilgisi ve söz varlığı incelemeleri önceki dönemlerle karşılaştırma metin çalışması
5 Nehcül Feradis tıpkıbasımından seçilmiş metin üzerinde okuma çalışması ses bilgisi biçim bilgisi ve söz varlığı incelemeleri önceki dönemlerle karşılaştırma eserin tanınması metin çalışması
6 Rabguzinin KısasülEnbiya adlı eserinin çevriyazısından seçilmiş metin üzerinde ses bilgisi biçim bilgisi ve söz varlığı incelemeleri önceki dönemlerle karşılaştırma eserin tanınması metin çalışması
7 Rabguzinin Kısasül-Enbiya adlı eserinin çevriyazısından seçilmiş metin üzerinde ses bilgisi biçim bilgisi ve söz varlığı incelemeleri önceki dönemlerle karşılaştırma eserin tanınması metin çalışması
8 Ara Sınav
9 Rabguzinin Kısasül Enbiya adlı eserinin çevriyazısından seçilmiş metin üzerinde ses bilgisi biçim bilgisi ve söz varlığı incelemeleri önceki dönemlerle karşılaştırma eserin tanınması metin çalışması
10 Harezm Türkçesi satırlar arası Kuran Tercümesi tıpkıbasımından seçilmiş metin üzerinde okuma çalışması ses bilgisi biçim bilgisi ve söz varlığı inceleme metin çalışması
11 Harezm Türkçesi satırlar arası Kuran Tercümesi tıpkıbasımından seçilmiş metin üzerinde okuma çalışması ses bilgisi biçim bilgisi ve söz varlığı inceleme metin çalışması
12 Harezm Türkçesi satırlar arası Kuran Tercümesi tıpkıbasımından seçilmiş metin üzerinde okuma çalışması ses bilgisi biçim bilgisi ve söz varlığı inceleme metin çalışması
13 Muinül Müridin yazma metninden seçilmiş bölüm üzerinde okuma çalışması ses bilgisi biçim bilgisi ve söz varlığı incelemeleri önceki dönemlerle karşılaştırma metin çalışması
14 Mukaddimetül Edebin çevriyazısından seçilmiş metin üzerinde okuma çalışması ses bilgisi biçim bilgisi ve söz varlığı incelemeleri önceki dönemlerle karşılaştırma metin çalışması
15 Mukaddimetül Edebin çevriyazısından seçilmiş metin üzerinde okuma çalışması ses bilgisi biçim bilgisi ve söz varlığı incelemeleri önceki dönemlerle karşılaştırma metin çalışması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar