DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kıpçak Türkçesi * TE   316 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ayşehan Deniz ABİK
Dersi Verenler
Prof. Dr.AYŞEHAN DENİZ ABİK1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.AYŞEHAN DENİZ ABİK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
14. yüzyıldan başlayarak tarihi Kıpçak Türkçesini Türk dili tarihi içerisinde gramer özellikleri ve eserleri ile tanıtmak
Dersin İçeriği
Tarihi Kıpçak lehçeleri olarak Altınordu Kıpçak Türkçesi Harezm Altınordu Kıpçak Türkçesi Mısır Memluk Kıpçakçası ve Ermeni Kıpçakçasının Türk dili tarihi içinde tanıtılması, eserlerin değerlendirilmesi, tarihi Kıpçak lehçelerinin ses bilgisi, biçimbilgisi, sözvarlığı ve genel özellikleri bakımından tanıtılması, eserler üzerine yayınların değerlendirilmesi, kaynakça bilgilerinin verilmesi, Codex Cumanicusun Saadet Çağatayın ve V. Drimbanın yayınlarından çevriyazılı metin örnekleri üzerinde ses bilgisi, biçimbilgisi, sözvarlığı,anlam çalışmaları, Kutbun Husrev ü Şirininden çevriyazılı metin üzerinde ses bilgisi, biçimbilgisi, sözvarlığı, anlam çalışmaları, Altınordu Hanlarının Yarlık ve Bitiklerinden çevriyazılı örnekler üzerinde ses bilgisi, biçimbilgisi, sözvarlığı,anlam çalışmaları, Mısır Memluk Kıpçak Türkçesi eserlerinin dil özelliklerinin değerlendirilmesi. Seyfi Sarayinin Gülistan Tercümesinin tıpkıbasımından seçilmiş metinler üzerinde okuma, çevriyazı, ses bilgisi, biçimbilgisi, sözvarlığı,anlam çalışmaları, Seyfi Sarayinin Gülistan Tercümesinin tıpkıbasımından seçilmiş metinler üzerinde üzerinde okuma, çevriyazı ses bilgisi, biçimbilgisi, sözvarlığı, anlam çalışmaları, Münyetül Guzat tıpkıbasımından seçilmiş metinler üzerinde üzerinde okuma, çevriyazı ses bilgisi, biçimbilgisi, sözvarlığı, anlam çalışmaları, Kitab Fi İlm AnNuşşab ve İrşadül Müluk ves selatin metinlerinden çevriyazılı örnek metinler üzerinde biçimbilgisi, sözvarlığı, anlam çalışmaları, Ermeni Kıpçakçası metinlerinden çevriyazı örnekleri üzerinde biçimbilgisi, sözvarlığı, anlam çalışmaları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini bilir ve fark eder.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle çözümler.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşabilme ve onlardan etkin biçimde yararlanabilme yeteneğine sahip olur.
X
6
Lisans öğrenimi boyunca ve daha sonraki iş hayatı için gerekli olabilecek temel bilgi teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve uygulama kapasitesini yükseltir.
X
7
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini izleyebilir.
X
8
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
X
9
Eski ve yeni metinleri kavrayıp tartışabilir.
X
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olabilir.
X
11
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesine katkıda bulunur.
X
12
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
13
Filolojik ve dilbilimsel bakışı edinir.
X
14
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanma becerisi kazanır.
X
15
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp çözer.
X
16
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kuabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
17
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapabilir.
X
18
Alanındaki uygulamalara yeterli olacak şekilde bir yabancı dili (Mesleki yabancı dil) A2 seviyesinde bilir.
X
19
Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi konusunda bilinçlidir ve bilgi sahibidir.
X
20
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurabilir. Soru sorar, gözlem yapar, eleştirisel ve yapıcı düşünerek, akademik dürüstlük ilkelerine uyar, girişimcidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tarihi Kıpçak lehçeleri olarak Altınordu Kıpçak Türkçesi, Harezm-Altınordu Kıpçak Türkçesi, Mısır Memluk Kıpçakçası ve Ermeni Kıpçakçasının Türk dili içerisindeki yerini bilmek metin çalışması
2 Codex Cumanicusun Saadet Çağatayın ve V. Drimbanın yayınlarından çevriyazılı metin örnekleri üzerinde ses bilgisi, biçimbilgisi, sözvarlığı çaılşması yapmak metin çalışması
3 . Codex Cumanicusun Saadet Çağatayın ve V. Drimbanın yayınlarından çevriyazılı metin örnekleri üzerinde ses bilgisi, biçimbilgisi, sözvarlığı çalışması yapmak metin çalışması
4 . Codex Cumanicusun Saadet Çağatayın ve V. Drimbanın yayınlarından çevriyazılı metin örnekleri üzerinde ses bilgisi, biçimbilgisi, sözvarlığı çalışması yapmak metin çalışması
5 . Codex Cumanicusun Saadet Çağatayın ve V. Drimbanın yayınlarından çevriyazılı metin örnekleri üzerinde ses bilgisi, biçimbilgisi, sözvarlığı çalışması. metin çalışması
6 Kutbun Husrev ü Şirininden çevriyazılı metin üzerinde ses bilgisi, biçimbilgisi, sözvarlığı, anlam çalışmaları. metin çalışması
7 Altınordu Hanlarının Yarlık ve Bitiklerinden çevriyazılı örnekler üzerinde ses bilgisi, biçimbilgisi, sözvarlığı,anlam çalışmaları. metin çalışması
8 Ara Sınav
9 Mısır Memluk Kıpçak Türkçesi eserlerinin dil özelliklerinin değerlendirilmesi. Seyfi Sarayinin Gülistan Tercümesinin tıpkıbasımından seçilmiş metni metin çalışması
10 Seyfi Sarayinin Gülistan Tercümesinin tıpkıbasımından seçilmiş metinler üzerinde üzerinde okuma, çevriyazı ses bilgisi, biçimbilgisi, sözvarlığı çalışmaları. metin çalışması
11 Seyfi Sarayinin Gülistan Tercümesinin tıpkıbasımından seçilmiş metinler üzerinde üzerinde okuma, çevriyazı ses bilgisi, biçimbilgisi, sözvarlığı çalışmaları. metin çalışması
12 Münyetül Guzat tıpkıbasımından seçilmiş metinler üzerinde üzerinde okuma, çevriyazı ses bilgisi, biçimbilgisi, sözvarlığı, anlam çalışmaları metin çalışması
13 Kitab Fi İlm An Nuşşab ve İrşadül Müluk ves selatin metinlerinden çevriyazılı örnek metinler üzerinde biçimbilgisi, sözvarlığı, anlam çalışmaları. metin çalışması
14 Ermeni Kıpçakçası metinlerinden çevriyazı örnekleri üzerinde biçimbilgisi, sözvarlığı, anlam çalışmaları. metin çalışması
15 Ermeni Kıpçakçası metinlerinden çevriyazı örnekleri üzerinde biçimbilgisi, sözvarlığı, anlam çalışmaları. metin çalışması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar