DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Edebiyat Akımları II * TE   338 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa APAYDIN
Dersi Verenler
Prof. Dr.MUSTAFA APAYDIN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.MUSTAFA APAYDIN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Batı edebiyatlarında ortaya çıkan edebiyat akımlarını öğretmek.
Dersin İçeriği
Edebiyat akımı kavramı, sembolizm, sürrealizm hakkında bilgi verilir. Batıda edebiyat akımlarının ortaya çıkış sebeplerini açıklanır Sürrealizmin ortaya çıkış sebeplerini, özelliklerini, temsilcilerini açıklayabilir. Modernist romanın ortaya çıkış sebeplerini açıklanır. Modernist teknikler hakkında bilgi verilir.Postmodernizm ve postmodern edebiyatın özellikleri hakkında da bilgi verilir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini bilir ve fark eder.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle çözümler.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşabilme ve onlardan etkin biçimde yararlanabilme yeteneğine sahip olur.
X
6
Lisans öğrenimi boyunca ve daha sonraki iş hayatı için gerekli olabilecek temel bilgi teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve uygulama kapasitesini yükseltir.
X
7
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini izleyebilir.
X
8
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
X
9
Eski ve yeni metinleri kavrayıp tartışabilir.
X
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olabilir.
X
11
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesine katkıda bulunur.
X
12
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
13
Filolojik ve dilbilimsel bakışı edinir.
X
14
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanma becerisi kazanır.
X
15
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp çözer.
X
16
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kuabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
17
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapabilir.
X
18
Alanındaki uygulamalara yeterli olacak şekilde bir yabancı dili (Mesleki yabancı dil) A2 seviyesinde bilir.
X
19
Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi konusunda bilinçlidir ve bilgi sahibidir.
X
20
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurabilir. Soru sorar, gözlem yapar, eleştirisel ve yapıcı düşünerek, akademik dürüstlük ilkelerine uyar, girişimcidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sembolist akım; akımın ortaya çıkış sebepleri, tarihçesi, önemli temsilcileri. Yazın Akımları Özel Sayısı
2 Sembolist akımın özellikleri. Yazın Akımları Özel Sayısı
3 Sembolist akımın özellikleri. Edebi Akımlar
4 Sembolizmi temsil eden şiir örneklerinin çözümlenmesi. Edebi Akımlar
5 Sürrealizm; akımın ortaya çıkış sebepleri, tarihçesi, önemli temsilcileri. Gerçeküstücülük Özel Sayısı
6 Sürrealizmin özellikleri. Gerçeküstücülük Özel Sayısı
7 Sürrealizmin özellikleri. Gerçeküstücülük Özel Sayısı
8 Arasınav.
9 Sürrealizmi temsil eden şiir örneklerinin çözümlenmesi. Gerçeküstücülük Özel Sayısı
10 Modernist roman; özellikleri, modernist roman teknikleri. Edebi Akımlar
11 Modernist roman çözümlemesi; değerlendirme. Faulkner, Ses ve Öfke
12 Postmodernizm; postmodernizmin modernizm eleştirisi ve bunun edebiyata yansıması. Postmodernizim, Tartışmalar, Eleştiriler
13 Postmodern edebiyatın özellikleri. Postmodernizim, Tartışmalar, Eleştiriler
14 Postmodern akımı temsil eden edebi metin çözümlemesi; genel değerlendirme. Postmodernizim, Tartışmalar, Eleştiriler
15 Postmodern akımı temsil eden edebi metin çözümlemesi; genel değerlendirme. Postmodernizim, Tartışmalar, Eleştiriler
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavı.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar