DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Dil ve Kültür * TE   402 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Engin ÇETİN
Dersi Verenler
Prof. Dr.ENGİN ÇETİN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.ENGİN ÇETİN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türk kültürünün evrelerini ve gelişim aşamalarının öğrenilmesi ve farklı bakış açılarıyla dönemin farklı uygarlıklarıyla karşılaştırma yapabilme.
Dersin İçeriği
Türklerce önemli değerler ve bu değerlerin dile yansıması: akrabalık adları, atasözleri ve deyimler, dilde örtmece ve yerlileştirme kavramı, Türklerde ad verme geleneği, geçmişten günümüze kültürel değerler bağlamında Türkçede kadınlar ve erkekler için kullanılan sözler, teknolojik gelişmelerin dile etkisi, Orta Asya'da yaşayan Türk toplulukları ve kültürleri, yurt dışındaki Türkçe konuşurları ve kültürel sorunları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini bilir ve fark eder.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle çözümler.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşabilme ve onlardan etkin biçimde yararlanabilme yeteneğine sahip olur.
X
6
Lisans öğrenimi boyunca ve daha sonraki iş hayatı için gerekli olabilecek temel bilgi teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve uygulama kapasitesini yükseltir.
X
7
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini izleyebilir.
X
8
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
X
9
Eski ve yeni metinleri kavrayıp tartışabilir.
X
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olabilir.
X
11
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesine katkıda bulunur.
X
12
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
13
Filolojik ve dilbilimsel bakışı edinir.
X
14
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanma becerisi kazanır.
X
15
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp çözer.
X
16
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kuabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
17
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapabilir.
X
18
Alanındaki uygulamalara yeterli olacak şekilde bir yabancı dili (Mesleki yabancı dil) A2 seviyesinde bilir.
X
19
Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi konusunda bilinçlidir ve bilgi sahibidir.
X
20
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurabilir. Soru sorar, gözlem yapar, eleştirisel ve yapıcı düşünerek, akademik dürüstlük ilkelerine uyar, girişimcidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Toplum yaşamının ve coğrafyanın dile etkisi Türklerde akrabalık adları ve bu konuları ele alan çalışmalar
2 Türklerce önemli değerler ve bu değerlerin dile yansıması: akrabalık adları Atasözleri
3 Kültürel değerler bağlamında atasözleri ve Türk atasözleri Deyimler
4 Kültürel değerler bağlamında deyimler Örtmece kavramı
5 Dilde örtmece ve yerlileştirme kavramı Özel adlar ve ad verme gelenekleri
6 Türklerde ad verme geleneği Özel adlar ve ad verme gelenekleri
7 Arasınav Türk dillerinde ve Anadolu ağızlarında kadınlar için kullanılan sözler
8 Ara Sınav Türk dillerinde ve Anadolu ağızlarında kadınlar için kullanılan sözler
9 Geçmişten günümüze kültürel değerler bağlamında Türkçede kadınlar için kullanılan sözler Türk dillerinde ve Anadolu ağızlarında erkekler için kullanılan sözler
10 Geçmişten günümüze kültürel değerler bağlamında Türkçede erkekler için kullanılan sözler Küreselleşme ve kültürler
11 Küreselleşme kavramı Teknolojik gelişmeler karşısında Türkçe
12 Küreselleşmenin diller ve kültürler üzerinde etkisi Teknolojik gelişmeler karşısında Türkçe
13 Teknolojik gelişmeler ve dile etkisi Yurt dışındaki Türkçe konuşurları ve kültürleri
14 Yurt dışındaki Türkçe konuşurları ve kültürel sorunları Yurt dışındaki Türkçe konuşurları ve kültürleri
15 Yurt dışındaki Türkçe konuşurları ve kültürel sorunları Yurt dışındaki Türkçe konuşurları ve kültürleri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yurt dışındaki Türkçe konuşurları ve kültürleri

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar:Diğer Kaynaklar: