DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Dini-tasavvufi Halk Edebiyatı * TE   406 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Ayhan KARAKAŞ
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.AYHAN KARAKAŞ1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.Dr.AYHAN KARAKAŞ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ahmed Yeseviden son döneme kadar Türk Tasavvuf Edebiyatı içinde yer alan önemli şair ve ediplerin manzum ve mensur eserlerinin tanıtılarak tahlil edilmesini öğretmek.
Dersin İçeriği
Dini tasavvufi halk edebiyatının başlıca temsilcileri, dini tasavvufi halk edebiyatının gelişim süreci

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini bilir ve fark eder.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle çözümler.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşabilme ve onlardan etkin biçimde yararlanabilme yeteneğine sahip olur.
X
6
Lisans öğrenimi boyunca ve daha sonraki iş hayatı için gerekli olabilecek temel bilgi teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve uygulama kapasitesini yükseltir.
X
7
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini izleyebilir.
X
8
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
X
9
Eski ve yeni metinleri kavrayıp tartışabilir.
X
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olabilir.
X
11
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesine katkıda bulunur.
X
12
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
13
Filolojik ve dilbilimsel bakışı edinir.
X
14
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanma becerisi kazanır.
X
15
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp çözer.
X
16
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kuabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
17
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapabilir.
X
18
Alanındaki uygulamalara yeterli olacak şekilde bir yabancı dili (Mesleki yabancı dil) A2 seviyesinde bilir.
X
19
Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi konusunda bilinçlidir ve bilgi sahibidir.
X
20
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurabilir. Soru sorar, gözlem yapar, eleştirisel ve yapıcı düşünerek, akademik dürüstlük ilkelerine uyar, girişimcidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Din, tasavvuf bunlarla ilgili terimler; tasavvufun doğuşu ARTUN, Erman (2012), Dini-Tasavvufi Halk Edebiyatı, Karahan Yay., Adana
2 Türklerde tasavvufi anlayışın başlangıcı ve özellikleri ARTUN, Erman (2012), Dini-Tasavvufi Halk Edebiyatı, Karahan Yay., Adana
3 Ahmed Yesevinin şiirlerinin dini ve tasavvufi açıdan incelenmesi ve değerlendirilmesi ARTUN, Erman (2012), Dini-Tasavvufi Halk Edebiyatı, Karahan Yay., Adana
4 Ahmed Yesevinin şiirlerinin dini ve tasavvufi açıdan incelenmesi ve değerlendirilmesi ARTUN, Erman (2012), Dini-Tasavvufi Halk Edebiyatı, Karahan Yay., Adana
5 Ahmed Yesevinin şiirlerinin dini ve tasavvufi açıdan incelenmesi ve değerlendirilmesi ARTUN, Erman (2012), Dini-Tasavvufi Halk Edebiyatı, Karahan Yay., Adana
6 Ahmed Yesevi hakkında yazılmış makalelerin incelenmesi ve değerlendirilmesi ARTUN, Erman (2012), Dini-Tasavvufi Halk Edebiyatı, Karahan Yay., Adana
7 Ahmed Yesevi hakkında yazılmış makalelerin incelenmesi ve değerlendirilmesi ARTUN, Erman (2012), Dini-Tasavvufi Halk Edebiyatı, Karahan Yay., Adana
8 Ara Sınav ARTUN, Erman (2012), Dini-Tasavvufi Halk Edebiyatı, Karahan Yay., Adana
9 Yunus Emre hakkında yazılmış makalelerin incelenmesi ve değerlendirilmesi ARTUN, Erman (2012), Dini-Tasavvufi Halk Edebiyatı, Karahan Yay., Adana
10 Ahmed Yesevi hakkında yazılmış makalelerin incelenmesi ve değerlendirilmesi ARTUN, Erman (2012), Dini-Tasavvufi Halk Edebiyatı, Karahan Yay., Adana
11 Yunus Emrenin takipçileri ve Türkiye sahasına nüfuzu ARTUN, Erman (2012), Dini-Tasavvufi Halk Edebiyatı, Karahan Yay., Adana
12 Ahmed Yesevinin takipçileri ve Türkiye sahasına nüfuzu ARTUN, Erman (2012), Dini-Tasavvufi Halk Edebiyatı, Karahan Yay., Adana
13 Dini-tasavvufi halk edebiyatında nazım türleri ARTUN, Erman (2012), Dini-Tasavvufi Halk Edebiyatı, Karahan Yay., Adana
14 Dini-tasavvufi halk edebiyatında nazım türleri ARTUN, Erman (2012), Dini-Tasavvufi Halk Edebiyatı, Karahan Yay., Adana
15 Dini-tasavvufi halk edebiyatında içerik ARTUN, Erman (2012), Dini-Tasavvufi Halk Edebiyatı, Karahan Yay., Adana
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar