DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yeni Türk Edebiyatı VII * TE   407 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa APAYDIN
Dersi Verenler
Prof. Dr.MUSTAFA APAYDIN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.MUSTAFA APAYDIN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Cumhuriyet Dönemi Türk şiir hareketlerini öğretmek. Türk şiirinin gelişim çizgisi içinde Yedi Meşale, Garip, toplumcu gerçekçi şiir ve İkinci Yeni hareketlerinin yeri ve önemini kavratmak.
Dersin İçeriği
Cumhuriyete girerken Türk şiirinin genel görünümü, Yedi Meşale topluluğu; kuruluş, ilkeler ve şiir çözümlemeleri, Garip hareketi, hareketin ortaya çıkış sebepleri, tarihçe, Kurucular, Garip Önsözünün çözümlemesi; Garip hareketinin ilkeleri, Garip hareketinin özellikleri, Garip şiiri örneklerinin analizi, Garip şiiri örneklerinin analizi, Toplumcu gerçekçi şiir; temsilciler; özellikler, İkinci Yeni şiir hareketi; hareketin ortaya çıkış sebepleri, tarihçe, Öncüler, hareketin edebiyat dünyasındaki yankıları, İkinci Yeni şiirinin özelikleri, İkinci Yeni şiirinde anlam sorunsalı, İkinci Yeni şiirinde biçim ve dilsel sapmalar, İkinci Yeni şiiri örneklerinin analizi, İkinci Yeni şiirlerinin analizi, İkinci Yeniden sonra Türk şiiri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini bilir ve fark eder.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle çözümler.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşabilme ve onlardan etkin biçimde yararlanabilme yeteneğine sahip olur.
X
6
Lisans öğrenimi boyunca ve daha sonraki iş hayatı için gerekli olabilecek temel bilgi teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve uygulama kapasitesini yükseltir.
X
7
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini izleyebilir.
X
8
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
X
9
Eski ve yeni metinleri kavrayıp tartışabilir.
X
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olabilir.
X
11
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesine katkıda bulunur.
X
12
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
13
Filolojik ve dilbilimsel bakışı edinir.
X
14
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanma becerisi kazanır.
X
15
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp çözer.
X
16
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kuabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
17
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapabilir.
X
18
Alanındaki uygulamalara yeterli olacak şekilde bir yabancı dili (Mesleki yabancı dil) A2 seviyesinde bilir.
X
19
Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi konusunda bilinçlidir ve bilgi sahibidir.
X
20
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurabilir. Soru sorar, gözlem yapar, eleştirisel ve yapıcı düşünerek, akademik dürüstlük ilkelerine uyar, girişimcidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Cumhuriyete girerken Türk şiirinin genel görünümü. Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı, ilgili bölüm
2 Yedi Meşale topluluğu; kuruluş, ilkeler ve şiir çözümlemeleri Varlık Dergisi Yedi Meşale Özel Sayısı
3 Garip hareketi, hareketin ortaya çıkış sebepleri, tarihçe. Hakan Sazyek, Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirnde Garip...
4 Kurucular, Garip Önsözünün çözümlemesi; Garip hareketinin ilkeleri. Orhan Veli, Bütün Şiirler
5 Garip hareketinin özellikleri, Garip şiiri örneklerinin analizi. Orhan Veli, Bütün Şiirler
6 Garip şiiri örneklerinin analizi. Orhan Veli, Bütün Şiirler
7 Toplumcu gerçekçi şiir; temsilciler; özellikler. Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı, ilgili bölüm
8 Arasınav.
9 İkinci Yeni şiir hareketi; hareketin ortaya çıkış sebepleri, tarihçe. Alaattin Karaca, İkinci Yeni Poetikası
10 Öncüler, hareketin edebiyat dünyasındaki yankıları, İkinci Yeni şiirinin özelikleri. Alaattin Karaca, İkinci Yeni Poetikası
11 İkinci Yeni şiirinde anlam sorunsalı. Alaattin Karaca, İkinci Yeni Poetikası
12 İkinci Yeni şiirinde biçim ve dilsel sapmalar. A. Karaca, İkinci Yeni Poetikası, A. Bezirci, İkinci Yeni Olayı
13 İkinci Yeni şiiri örneklerinin analizi. Ece Ayhan, Cemal Süreya, Edip Cansever örnek şiirler
14 İkinci Yeni şiirlerinin analizi, İkinci Yeniden sonra Türk şiiri. İlhan Berk, Sezai Karakoç, Turgut Uyar örnek şiirler
15 İkinci Yeni şiirlerinin analizi, İkinci Yeniden sonra Türk şiiri. Alaattin Karaca, İkinci Yeni Poetikası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavı.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar