DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yeni Türk Edebiyatı VIII * TE   408 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa APAYDIN
Dersi Verenler
Prof. Dr.MUSTAFA APAYDIN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.MUSTAFA APAYDIN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Cumhuriyet Dönemi Türk romanının gelişimini öğretmek. Cumhuriyet sonrası Türk romanında yeni eğilimlerin ve modernleşmenin Türk romanına etkilerini incelemek.
Dersin İçeriği
Milli Edebiyat romanı ile Cumhuriyet romanı arasındaki ilişki açıklanır. Gerçekçilikten postmodernizme Türk romanındaki değişmeler açıklanır. Taşra gerçekçiliği ve Sabahattin Ali'nin romancılığı tartışılır.Tanpınar ve Huzur romanının Türk edebiyatındaki yerini açıklanır. Modernist romanın özelliklerini ve Tutunamayanlar'ı modernist bir roman olarak değerlendirilir. Adalet Ağaoğlu'nun Türk romanındaki yeri tartışılır. Postmodernist roman ve İhsan Oktay Anar'ın romancılığı hakkında bilgi verilir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini bilir ve fark eder.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle çözümler.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşabilme ve onlardan etkin biçimde yararlanabilme yeteneğine sahip olur.
X
6
Lisans öğrenimi boyunca ve daha sonraki iş hayatı için gerekli olabilecek temel bilgi teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve uygulama kapasitesini yükseltir.
X
7
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini izleyebilir.
X
8
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
X
9
Eski ve yeni metinleri kavrayıp tartışabilir.
X
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olabilir.
X
11
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesine katkıda bulunur.
X
12
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
13
Filolojik ve dilbilimsel bakışı edinir.
X
14
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanma becerisi kazanır.
X
15
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp çözer.
X
16
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kuabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
17
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapabilir.
X
18
Alanındaki uygulamalara yeterli olacak şekilde bir yabancı dili (Mesleki yabancı dil) A2 seviyesinde bilir.
X
19
Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi konusunda bilinçlidir ve bilgi sahibidir.
X
20
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurabilir. Soru sorar, gözlem yapar, eleştirisel ve yapıcı düşünerek, akademik dürüstlük ilkelerine uyar, girişimcidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Cumhuriyet'e girerken Türk romanının genel görünümü. Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış
2 Taşra gerçekliği, Sabahattin Ali'nin gerçekçi roman anlayışı, Kuyucaklı Yusuf. Kuyucaklı Yusuf
3 Kuyucaklı Yusufun çözümlemesi. Kuyucaklı Yusuf
4 Tanpınar'ın Türk romanındaki yeri, Huzurun modernist bir roman olup olmadığı. Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış, Huzur
5 Huzur'un çözümlenmesi. Huzur
6 Tarihsel roman ve Kemal Tahir'in Türk edebiyat ve düşünce dünyasındaki yeri. Devlet Ana
7 Devlet Ana romanının ATÜTçü tezler çerçevesinde çözümlenmesi. Devlet Ana
8 Ara Sınav
9 Modernist romanın özellikleri, Oğuz Atay'ın Türk edebiyatındaki yeri. Tutunamayanlar
10 Tutunamayanlar romanının modernist bir roman olarak çözümlenmesi Tutunamayanlar
11 Tutunamayanlar romanının modernist bir roman olarak çözümlenmesi. Tutunamayanlar
12 Adalet Ağaoğlu, Ölmeye Yatmak romanının çözümlenmesi. Ölmeye Yatmak
13 Postmodernizm, yeni tarihselcilik, İhsan Oktay Anar Amat romanının çözümlemesi
14 Amat romanının postmodern roman olarak çözümlenmesi, genel değerlendirme Amat romanının çözümlemesi
15 Amat romanının postmodern roman olarak çözümlenmesi, genel değerlendirme Amat romanının çözümlemesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar