DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Eski Türk Edebiyatı * TE   409 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hanife Dilek BATİSLAM
Dersi Verenler
Prof. Dr.HANİFE DİLEK BATİSLAM1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.HANİFE DİLEK BATİSLAM2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
18. yüzyılın ikinci yarısı ile 19. yüzyıl Eski Türk Edebiyatının özelliklerini, temsilcilerini ve eserlerini örnek metinlerden yola çıkarak tanıtmak.
Dersin İçeriği
Osmanzade Taib, Seyyid Vehbi ve Kaminin hayatı, edebi kişiliği, eserleri ve şiirlerinden örnekler, Arpaeminizade Sami, İzzet Ali Paşa ve Nahifinin hayatı, edebi kişiliği, eserleri ve şiirlerinden örnekler, İsmail Beliğ, Haşmet, Fıtnatın hayatı, edebi kişiliği, eserleri, şiirlerinden örnekler, Neşet, Sünbülzade Vehbi, Kani, Koca Ragıp Paşa ve Enderunlu Fazılın hayatı, edebi kişiliği ve eserleri, Şeyh Galipin hayatı, edebi kişiliği, eserleri ve şiirlerinden örnekler, Şeyh Galibin Hüsn ü Aşk mesnevisi, 18. yüzyıl mesnevileri ve mensur eserleri, 19. yüzyıl Eski Türk Edebiyatının genel özellikleri, Leskofçalı Galip, Enderunlu Vasıf Keçecizade İzzet Molla ve Ayninin hayatı, edebi kişiliği, şiirlerinden örnekler, Osman Şems ve Yenişehirli Avninin hayatı, edebi kişiliği eserleri ve şiirlerinden örnekler, Şeyhülislam Arif Hikmetin hayatı, edebi kişiliği, eserleri ve şiirlerinden örnekler, Leyla Hanım ve Şeref Hanımın hayatı, edebi kişiliği, eserleri, şiirlerinden örnekler, 19. yüzyıl mesnevileri ve mensur eserleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini bilir ve fark eder.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle çözümler.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşabilme ve onlardan etkin biçimde yararlanabilme yeteneğine sahip olur.
X
6
Lisans öğrenimi boyunca ve daha sonraki iş hayatı için gerekli olabilecek temel bilgi teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve uygulama kapasitesini yükseltir.
X
7
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini izleyebilir.
X
8
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
X
9
Eski ve yeni metinleri kavrayıp tartışabilir.
X
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olabilir.
X
11
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesine katkıda bulunur.
X
12
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
13
Filolojik ve dilbilimsel bakışı edinir.
X
14
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanma becerisi kazanır.
X
15
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp çözer.
X
16
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kuabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
17
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapabilir.
X
18
Alanındaki uygulamalara yeterli olacak şekilde bir yabancı dili (Mesleki yabancı dil) A2 seviyesinde bilir.
X
19
Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi konusunda bilinçlidir ve bilgi sahibidir.
X
20
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurabilir. Soru sorar, gözlem yapar, eleştirisel ve yapıcı düşünerek, akademik dürüstlük ilkelerine uyar, girişimcidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Osmanzade Taib, Seyyid Vehbi ve Kaminin hayatı, edebi kişiliği, eserleri ve şiirlerinden örnekler. Metin örneklerinin açıklanıp yorumlanması.
2 Arpaeminizade Sami, İzzet Ali Paşa ve Nahifinin hayatı, edebi kişiliği, eserleri ve şiirlerinden örnekler. Metin örneklerinin açıklanıp yorumlanması.
3 İsmail Beliğ, Haşmet, Fıtnatın hayatı, edebi kişiliği, eserleri, şiirlerinden örnekler. Metin örneklerinin açıklanıp yorumlanması.
4 Neşet, Sünbülzade Vehbi, Kani, Koca Ragıp Paşa ve Enderunlu Fazılın hayatı, edebi kişiliği ve eserleri. Metin örneklerinin açıklanıp yorumlanması.
5 Şeyh Galipin hayatı, edebi kişiliği, eserleri ve şiirlerinden örnekler. Metin örneklerinin açıklanıp yorumlanması.
6 Şeyh Galipin Hüsn ü Aşk mesnevisi. Metin örneklerinin açıklanıp yorumlanması.
7 18. yüzyıl mesnevileri ve mensur eserleri. Metin örneklerinin açıklanıp yorumlanması.
8 Ara Sınav Ara Sınav
9 19. yüzyıl Eski Türk Edebiyatının genel özellikleri. Metin örneklerinin açıklanıp yorumlanması.
10 Leskofçalı Galip, Enderunlu Vasıf Keçecizade İzzet Molla ve Ayninin hayatı, edebi kişiliği, şiirlerinden örnekler. Metin örneklerinin açıklanıp yorumlanması.
11 Osman Şems ve Yenişehirli Avninin hayatı, edebi kişiliği eserleri ve şiirlerinden örnekler. Metin örneklerinin açıklanıp yorumlanması.
12 Şeyhülislam Arif Hikmetin hayatı, edebi kişiliği, eserleri ve şiirlerinden örnekler. Metin örneklerinin açıklanıp yorumlanması.
13 Leyla Hanım ve Şeref Hanımın hayatı, edebi kişiliği, eserleri, şiirlerinden örnekler. Metin örneklerinin açıklanıp yorumlanması.
14 19. yüzyıl mesnevileri. Metin örneklerinin açıklanıp yorumlanması.
15 19. yüzyıl mensur eserleri. Metin örneklerinin açıklanıp yorumlanması.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Semester exam

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar