DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Eski Türk Edebiyatı * TE   410 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hanife Dilek BATİSLAM
Dersi Verenler
Prof. Dr.HANİFE DİLEK BATİSLAM1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.HANİFE DİLEK BATİSLAM2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Eski Türk Edebiyatı dönemi nesrinin özelliklerini ve bu döneme ait mensur eser türlerini örnek metinlerden yola çıkarak tanıtmak.
Dersin İçeriği
Eski Türk Edebiyatında nesir ve özellikleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini bilir ve fark eder.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle çözümler.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşabilme ve onlardan etkin biçimde yararlanabilme yeteneğine sahip olur.
X
6
Lisans öğrenimi boyunca ve daha sonraki iş hayatı için gerekli olabilecek temel bilgi teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve uygulama kapasitesini yükseltir.
X
7
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini izleyebilir.
X
8
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
X
9
Eski ve yeni metinleri kavrayıp tartışabilir.
X
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olabilir.
X
11
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesine katkıda bulunur.
X
12
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
13
Filolojik ve dilbilimsel bakışı edinir.
X
14
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanma becerisi kazanır.
X
15
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp çözer.
X
16
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kuabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
17
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapabilir.
X
18
Alanındaki uygulamalara yeterli olacak şekilde bir yabancı dili (Mesleki yabancı dil) A2 seviyesinde bilir.
X
19
Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi konusunda bilinçlidir ve bilgi sahibidir.
X
20
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurabilir. Soru sorar, gözlem yapar, eleştirisel ve yapıcı düşünerek, akademik dürüstlük ilkelerine uyar, girişimcidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Eski Türk Edebiyatında Nesir ve Özellikleri. Derste işlenen mensur metin örneklerini okuma.
2 Mensur eser türleri. Dini konulu mensur eserler, Tefsir, Hadis, Akaid, Fıkıh. Nesir türleriyle ilgili bilgi veren makalelerin okunması.
3 Sinan Paşa Tazarruat, Tezkiretül evliya, Makteli Hüseyn. Nesir türleriyle ilgili bilgi veren makalelerin okunması.
4 Siyer, Kısası enbiya. Ahmedi Dai Miftahül Cenneden. Nesir türleriyle ilgili bilgi veren makalelerin okunması.
5 Tezkireler ve özellikleri, Latifi ve Sehi Bey tezkiresinden örnek metinler. Nesir türleriyle ilgili bilgi veren makalelerin okunması.
6 Münşeatlar ve özellikleri, münşeatlarda yer alan mektup metinlerinden örnekler. Nesir türleriyle ilgili bilgi veren makalelerin okunması.
7 Menakıpnameler ve özellikleri. Nesir türleriyle ilgili bilgi veren makalelerin okunması.
8 Ara Sınav Ara Sınav
9 Menakıbı Akşemseddinden örnek metin. Nesir türleriyle ilgili bilgi veren makalelerin okunması.
10 Sefaretnameler ve özellikleri. Nesir türleriyle ilgili bilgi veren makalelerin okunması.
11 Seyahatnameler ve özellikleri, Evliya Çelebi seyahatnamesi. Nesir türleriyle ilgili bilgi veren makalelerin okunması.
12 Mensur hikayeler ve özellikleri. Nesir türleriyle ilgili bilgi veren makalelerin okunması.
13 Muhayyelattan Recep Peşenin hikayesi. Nesir türleriyle ilgili bilgi veren makalelerin okunması.
14 Tarihler. Nesir türleriyle ilgili bilgi veren makalelerin okunması.
15 Aşık Paşanın Tevarihi Ali Osmanından örnek metinler. Nesir türleriyle ilgili bilgi veren makalelerin okunması.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar