DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çağdaş Türk Dilleri ve Lehçeleri * TE   417 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Muna YÜCEOL ÖZEZEN
Dersi Verenler
Prof. Dr.MUNA YÜCEOL ÖZEZEN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.MUNA YÜCEOL ÖZEZEN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Azerice üzerinden Türk soylu halkların dilleri ile ilgili bir birikim yaratmak ve böylelikle Türkiye Türkçesi ile akraba dil ve lehçeler arasındaki ilişkiyi değerlendirebilmek
Dersin İçeriği
Azerice metinleri okuma, yazma ve Azericenin temel grameri

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini bilir ve fark eder.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle çözümler.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşabilme ve onlardan etkin biçimde yararlanabilme yeteneğine sahip olur.
X
6
Lisans öğrenimi boyunca ve daha sonraki iş hayatı için gerekli olabilecek temel bilgi teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve uygulama kapasitesini yükseltir.
X
7
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini izleyebilir.
X
8
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
X
9
Eski ve yeni metinleri kavrayıp tartışabilir.
X
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olabilir.
X
11
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesine katkıda bulunur.
X
12
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
13
Filolojik ve dilbilimsel bakışı edinir.
X
14
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanma becerisi kazanır.
X
15
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp çözer.
X
16
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kuabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
17
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapabilir.
X
18
Alanındaki uygulamalara yeterli olacak şekilde bir yabancı dili (Mesleki yabancı dil) A2 seviyesinde bilir.
X
19
Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi konusunda bilinçlidir ve bilgi sahibidir.
X
20
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurabilir. Soru sorar, gözlem yapar, eleştirisel ve yapıcı düşünerek, akademik dürüstlük ilkelerine uyar, girişimcidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Türk soylu halklar ve dilleriyle ilgili giriş bilgileri. Nevzat Özkan, Türk Dilinin Yurtlarının ilgili sayfaları
2 Türk soylu halklar ve dillerinin yayılma alanları, harita üzerinden çalışmalar. Nevzat Özkan, Türk Dilinin Yurtlarının ilgili sayfaları
3 Kril harfleri, Azeriler ve Azeri Edebiyatı. Levent Doğan, Çağdaş Türk Lehçeleri El Kitabının ilgili sayfaları
4 Azerice genel ses bilgisi özellikleri, Türkiye Türkçesiyle karşılaştırma. Levent Doğan, Çağdaş Türk Lehçeleri El Kitabının ilgili sayfaları
5 metin okuma ve karşılaştırma çalışmaları. Levent Doğan, Çağdaş Türk Lehçeleri El Kitabının ilgili sayfaları
6 metin okuma ve karşılaştırma çalışmaları. Levent Doğan, Çağdaş Türk Lehçeleri El Kitabının ilgili sayfaları
7 Azerice genel biçim bilgisi özellikleri, Türkiye Türkçesiyle karşılaştırma. Levent Doğan, Çağdaş Türk Lehçeleri El Kitabının ilgili sayfaları
8 Ara Sınavı.
9 Azerice genel biçim bilgisi özellikleri, Türkiye Türkçesiyle karşılaştırma . Levent Doğan Çağdaş Türk Lehçeleri El Kitabının ilgili sayfaları
10 Azerice genel biçim bilgisi özellikleri, Türkiye Türkçesiyle karşılaştırma . Levent Doğan Çağdaş Türk Lehçeleri El Kitabının ilgili sayfaları
11 metin okuma ve karşılaştırma çalışmaları Levent Doğan Çağdaş Türk Lehçeleri El Kitabının ilgili sayfaları
12 metin okuma ve karşılaştırma çalışmaları Levent Doğan Çağdaş Türk Lehçeleri El Kitabının ilgili sayfaları
13 metin okuma ve karşılaştırma çalışmaları Levent Doğan Çağdaş Türk Lehçeleri El Kitabının ilgili sayfaları
14 metin okuma ve karşılaştırma çalışmaları Levent Doğan Çağdaş Türk Lehçeleri El Kitabının ilgili sayfaları
15 metin okuma ve karşılaştırma çalışmaları Levent Doğan Çağdaş Türk Lehçeleri El Kitabının ilgili sayfaları
16-17 Yarıyıl sonu sınavı Levent Doğan Çağdaş Türk Lehçeleri El Kitabının ilgili sayfaları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Nevzat Özkan, Türk Dilinin Yurtları, Akçağ Yayınları, Ankara Levent Doğan, Çağdaş Türk Lehçeleri El Kitabı, Kriter Yayınları, İstanbul, 2007, ss. 1-51. Altaylı, Seyfettin, Azerbaycan Türkçesi Sözlüğü I- II, Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1994.