DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yeni Türk Edebiyatı Metin Tahlilleri * TE   422 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa APAYDIN
Dersi Verenler
Prof. Dr.MUSTAFA APAYDIN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.MUSTAFA APAYDIN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Cumhuriyet Dönemi Türk öykücülüğünün önemli temsilcileri, öykü türünün özelliklerini öğretmek.
Dersin İçeriği
Kısa öykü türü hakkında kuramsal bilgi, Esendalın öykü dünyası, Esendalın öykülerinin çözümlenmesi, Sait Faik, öykücülüğü, öykülerinin çözümlenmesi, Sabahattin Ali, öykücülüğü, öykülerinin çözümlenmesi, Füruzan, öykücülüğü, öykülerinin çözümlenmesi, Vüsat O. Bener, öykücülüğü, öykülerinin çözümlenmesi, Leyla Erbil, öykücülüğü, öykülerinin çözümlenmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini bilir ve fark eder.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle çözümler.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşabilme ve onlardan etkin biçimde yararlanabilme yeteneğine sahip olur.
X
6
Lisans öğrenimi boyunca ve daha sonraki iş hayatı için gerekli olabilecek temel bilgi teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve uygulama kapasitesini yükseltir.
X
7
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini izleyebilir.
X
8
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
X
9
Eski ve yeni metinleri kavrayıp tartışabilir.
X
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olabilir.
X
11
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesine katkıda bulunur.
X
12
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
13
Filolojik ve dilbilimsel bakışı edinir.
X
14
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanma becerisi kazanır.
X
15
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp çözer.
X
16
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kuabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
17
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapabilir.
X
18
Alanındaki uygulamalara yeterli olacak şekilde bir yabancı dili (Mesleki yabancı dil) A2 seviyesinde bilir.
X
19
Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi konusunda bilinçlidir ve bilgi sahibidir.
X
20
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurabilir. Soru sorar, gözlem yapar, eleştirisel ve yapıcı düşünerek, akademik dürüstlük ilkelerine uyar, girişimcidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kısa öykü türü hakkında kuramsal bilgi, Esendalın öykü dünyası. Esendal, Mendil Altında
2 Esendalın öykülerinin çözümlenmesi. Esendal, Mendil Altında
3 Sait Faik, öykücülüğü, öykülerinin çözümlenmesi. Sait Faik, Alemdağda Var Bir Yılan
4 Sait Faikin öykülerinin çözümlenmesi. Sait Faik, Alemdağda Var Bir Yılan
5 Sait Faikin öykülerinin çözümlenmesi. Sabahattin Ali, Kağnı Ses
6 Sabahattin Ali, öykücülüğü, öykülerinin çözümlenmesi. Sabahattin Ali, Kağnı Ses
7 Sabahattin Alinin öykülerinin çözümlenmesi. Sabahattin Ali, Kağnı Ses
8 Füruzan, öykücülüğü, öykülerinin çözümlenmesi. Füruzan, Parasız Yatılı
9 Arasınav. Sabahattin Ali, Kağnı Ses
10 Füruzanın öykülerinin çözümlenmesi. Füruzan, Parasız Yatılı
11 Vüsat O. Bener, öykücülüğü, öykülerinin çözümlenmesi. Vüsat O. Bener, Dost Yaşamasız
12 Vüsat O. Benerin öykülerinin çözümlenmesi Vüsat O. Bener, Dost Yaşamasız
13 Leyla Erbil, öykücülüğü, öykülerinin çözümlenmesi. Vüsat O. Bener, Dost Yaşamasız
14 Leyla Erbil, öykücülüğü, öykülerinin çözümlenmesi. Leyla Erbil, Eski Sevgili
15 Leyla Erbil, öykücülüğü, öykülerinin çözümlenmesi. Leyla Erbil, Eski Sevgili
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar