DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türk Halk Bilimi * TE   457 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Ayhan KARAKAŞ
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.AYHAN KARAKAŞ1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.Dr.AYHAN KARAKAŞ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Halk Biliminin temel kavramlarının ve konularının tanıtılmasını sağlamak
Dersin İçeriği
Halk Bilgisi, Bayram tören ve kutlamalar, Halk inanışları, Mutfak kültürü, Halk bilimi ve Küreselleşme, Halk bilimi ve Müzecilik, Halk bilimi ve Kültürlerarası İletişim, Halk bilimi ve Medya, Halk Kültürünün Ülke Tanıtımına Katkısı, halk kültürü ve turizm.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini bilir ve fark eder.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle çözümler.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşabilme ve onlardan etkin biçimde yararlanabilme yeteneğine sahip olur.
X
6
Lisans öğrenimi boyunca ve daha sonraki iş hayatı için gerekli olabilecek temel bilgi teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve uygulama kapasitesini yükseltir.
X
7
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini izleyebilir.
X
8
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
X
9
Eski ve yeni metinleri kavrayıp tartışabilir.
X
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olabilir.
X
11
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesine katkıda bulunur.
X
12
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
13
Filolojik ve dilbilimsel bakışı edinir.
X
14
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanma becerisi kazanır.
X
15
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp çözer.
X
16
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kuabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
17
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapabilir.
X
18
Alanındaki uygulamalara yeterli olacak şekilde bir yabancı dili (Mesleki yabancı dil) A2 seviyesinde bilir.
X
19
Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi konusunda bilinçlidir ve bilgi sahibidir.
X
20
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurabilir. Soru sorar, gözlem yapar, eleştirisel ve yapıcı düşünerek, akademik dürüstlük ilkelerine uyar, girişimcidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Türk Halk biliminin konusu, önemi. Erman Artun, Türk Halkbilimi, Karahan Yayınları
2 Türk Halk biliminin dünyadaki gelişimi. Erman Artun, Türk Halkbilimi, Karahan Yayınları
3 Türk Halk biliminin Türkiyedeki gelişimi. Erman Artun, Türk Halkbilimi, Karahan Yayınları
4 Alan Araştırması Metodu. Erman Artun, Türk Halkbilimi, Karahan Yayınları
5 Halk Bilimindeki terim ve kavramlar. Erman Artun, Türk Halkbilimi, Karahan Yayınları
6 Halk Biliminde kuramlar. Erman Artun, Türk Halkbilimi, Karahan Yayınları
7 Sosyal Normlar. Erman Artun, Türk Halkbilimi, Karahan Yayınları
8 Ara Sınavı.
9 İnanç Sistemleri. Erman Artun, Türk Halkbilimi, Karahan Yayınları
10 İnanç Sistemleri. Erman Artun, Türk Halkbilimi, Karahan Yayınları
11 Doğum. Erman Artun, Türk Halkbilimi, Karahan Yayınları
12 Evlenme. Erman Artun, Türk Halkbilimi, Karahan Yayınları
13 Evlenme. Erman Artun, Türk Halkbilimi, Karahan Yayınları
14 Ölüm. Erman Artun, Türk Halkbilimi, Karahan Yayınları
15 Ölüm. Erman Artun, Türk Halkbilimi, Karahan Yayınları
16-17 Yarıyıl sonu sınavları.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
S. Veyis Örnek. Türk Halk Bilimi.KB Yay. Ankara 2000