DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Eski Türk Edebiyatında Mesnevi * TE   463 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. İbrahim Çetin DERDİYOK
Dersi Verenler
Prof. Dr.İBRAHİM ÇETİN DERDİYOK1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.İBRAHİM ÇETİN DERDİYOK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mesnevi nazım şekliyle birlikte eski Türk edebiyatına özgü Leyla ve Mecnun, Yusuf u Züleyha gibi belli başlı mesnevilerin incelenerek tanıtılması; karşılaştırılması; öğrenciye metinleri anlama ve değerlendirme yeteneğinin kazandırılması.
Dersin İçeriği
Mesnevinin genel özellikllerini, önemli mesnevi yazarlarını ve mesnevilerini öğretmek. Bununla birlikte öğrenci kolaylıkla mesnevileri değerlendirebilir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini bilir ve fark eder.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle çözümler.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşabilme ve onlardan etkin biçimde yararlanabilme yeteneğine sahip olur.
X
6
Lisans öğrenimi boyunca ve daha sonraki iş hayatı için gerekli olabilecek temel bilgi teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve uygulama kapasitesini yükseltir.
X
7
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini izleyebilir.
X
8
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
X
9
Eski ve yeni metinleri kavrayıp tartışabilir.
X
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olabilir.
X
11
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesine katkıda bulunur.
X
12
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
13
Filolojik ve dilbilimsel bakışı edinir.
X
14
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanma becerisi kazanır.
X
15
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp çözer.
X
16
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kuabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
17
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapabilir.
X
18
Alanındaki uygulamalara yeterli olacak şekilde bir yabancı dili (Mesleki yabancı dil) A2 seviyesinde bilir.
X
19
Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi konusunda bilinçlidir ve bilgi sahibidir.
X
20
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurabilir. Soru sorar, gözlem yapar, eleştirisel ve yapıcı düşünerek, akademik dürüstlük ilkelerine uyar, girişimcidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mesnevi, Tarihi Gelişimi, Fuzuli, Leyla vü Mecnun (Okunması için duyuru) M. Nur Doğan, Fuzuli Leyla ve Mecnun Çantay Yay. İstanbul 1996.
2 Mesnevilerin Şekil Özellikleri (Leyla ve Mecnun mesnevisi üzerinde uyg.) İsmail Ünver, Türk Şiiri Özel Sayısı, Türk Dili Dergisi.
3 Mesnevilerin Düzenleniş Biçimi (Leyla ve Mecnun mesnevisi üzerinde uyg.) M. Nur Doğan, Fuzuli Leyla ve Mecnun Çantay Yay. İstanbul 1996.
4 Giriş Bölümü (Leyla ve Mecnun mesnevisi üzerinde uyg.) İsmail Ünver, Türk Şiiri Özel Sayısı, Türk Dili Dergisi.
5 Konunun İşlendiği Bölüm (Leyla ve Mecnun mesnevisi üzerinde uyg.) M. Nur Doğan, Fuzuli Leyla ve Mecnun Çantay Yay. İstanbul 1996.
6 Konularına Göre Mesnevi Çeşitleri (Leyla ve Mecnunun konusu) İsmail Ünver, Türk Şiiri Özel Sayısı, Türk Dili Dergisi.
7 Mesnevilerin Bitiş Bölümü (Leyla ve Mecnun mesnevisi üzerinde uyg.) M. Nur Doğan, Fuzuli Leyla ve Mecnun Çantay Yay. İstanbul 1996.
8 Arasınav
9 Mesnevilerde Olaylar (Leyla ve Mecnun mesnevisi üzerinde uyg.) İsmail Ünver, Türk Şiiri Özel Sayısı, Türk Dili Dergisi.
10 Mesnevi Kişileri (Leyla ve Mecnun mesnevisi üzerinde uyg.) M. Nur Doğan, Fuzuli Leyla ve Mecnun Çantay Yay. İstanbul 1996.
11 Mesnevilerde Zaman (Leyla ve Mecnun mesnevisi üzerinde uyg.) M. Nur Doğan, Fuzuli Leyla ve Mecnun Çantay Yay. İstanbul 1996.
12 Mesnevilerde Görülen Motifler (Leyla ve Mecnun mesnevisi üzerinde uyg.) M. Nur Doğan, Fuzuli Leyla ve Mecnun Çantay Yay. İstanbul 1996.
13 Mesnevilerde Yer Alan Başlıklar (Leyla ve Mecnun mesnevisi üzerinde uyg.) M. Nur Doğan, Fuzuli Leyla ve Mecnun Çantay Yay. İstanbul 1996.
14 Mesnevilerin Dili ve Anlatımı (Leyla ve Mecnun mesnevisi üzerinde uyg.) İsmail Ünver, Türk Şiiri Özel Sayısı, Türk Dili Dergisi.
15 Mesnevilerin Dili ve Anlatımı (Leyla ve Mecnun mesnevisi üzerinde uyg.) İsmail Ünver, Türk Şiiri Özel Sayısı, Türk Dili Dergisi.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar