DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Eski Türk Edebiyatı Metin İncelemeleri * TE   465 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Haluk GÖKALP
Dersi Verenler
Prof. Dr.HALUK GÖKALP1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.HALUK GÖKALP2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Eski Türk edebiyatında Metin inceleme yöntemlerinin bilinmesi
Dersin İçeriği
Eski Türk edebiyatında Metin inceleme yöntemlerinin öğrenilmesi, kaside nazım şekli ve metin inceleme yöntemlerinin kasideye uygulanması. Böylelikle öğrenciler kaside ve diğer nazım şekillerine de metotları kolaylıkla uygulayabilir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini bilir ve fark eder.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle çözümler.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşabilme ve onlardan etkin biçimde yararlanabilme yeteneğine sahip olur.
X
6
Lisans öğrenimi boyunca ve daha sonraki iş hayatı için gerekli olabilecek temel bilgi teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve uygulama kapasitesini yükseltir.
X
7
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini izleyebilir.
X
8
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
X
9
Eski ve yeni metinleri kavrayıp tartışabilir.
X
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olabilir.
X
11
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesine katkıda bulunur.
X
12
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
13
Filolojik ve dilbilimsel bakışı edinir.
X
14
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanma becerisi kazanır.
X
15
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp çözer.
X
16
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kuabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
17
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapabilir.
X
18
Alanındaki uygulamalara yeterli olacak şekilde bir yabancı dili (Mesleki yabancı dil) A2 seviyesinde bilir.
X
19
Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi konusunda bilinçlidir ve bilgi sahibidir.
X
20
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurabilir. Soru sorar, gözlem yapar, eleştirisel ve yapıcı düşünerek, akademik dürüstlük ilkelerine uyar, girişimcidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kaside nazım şeklinin tarihi gelişimi (Arap ve İran Edebiyatı) Cem Dilçin, Türk Şiir Bilgisi
2 Türk Edebiyatında Kaside Cem Dilçin, Türk Şiir Bilgisi
3 Kasidenin biçim özellikleri Cem Dilçin, Türk Şiir Bilgisi
4 Metin inceleme Cem Dilçin, Türk Şiir Bilgisi
5 Kasidenin içerik özellikleri Cem Dilçin, Türk Şiir Bilgisi
6 Metin inceleme Cem Dilçin, Türk Şiir Bilgisi
7 Metin inceleme Cem Dilçin, Türk Şiir Bilgisi
8 Ara sınav.
9 Kasidede üslup özellikleri Muhtelif Divanlar
10 Tahkiyevi Anlatım Muhtelif Divanlar
11 Metin incelemesi Muhtelif Divanlar
12 Tasviri Anlatım Muhtelif Divanlar
13 Metin incelemesi Muhtelif Divanlar
14 Metin incelemesi Muhtelif Divanlar
15 Metin incelemesi Muhtelif Divanlar
16-17 Final

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Haluk İpekten, Fuzuli, Akçağ Yay., İstanbul. Ali Fuat Bilkan, Nâbî, Akçağ Yay., İstanbul. Agâh Sırrı Levend, Türk Edebiyatı Tarihi, C.I, Giriş, TTK. Basımevi, Ank. 1988. Mustafa İsen, Muhsin Macit, Osman Horata, Filiz Kılıç, İ.Hakkı Aksoyak, Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yay. Ank. 2002.