DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Eski Türk Edebiyatında Mesnevi * TE   480 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. İbrahim Çetin DERDİYOK
Dersi Verenler
Prof.Dr.İBRAHİM ÇETİN DERDİYOK1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.İBRAHİM ÇETİN DERDİYOK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mesnevi nazım şeklinin çeşitleriyle birlikte eski Türk edebiyatına özgü İlahi-name, Hayrabad, Hüsn ü Aşk gibi belli başlı mesnevilerin incelenerek tanıtılması.
Dersin İçeriği
Belli başlı mesnevilerin okunması ve incelenmesi, birbiriyle karşılaşılaştırılıp değerlendirilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini bilir ve fark eder.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle çözümler.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşabilme ve onlardan etkin biçimde yararlanabilme yeteneğine sahip olur.
X
6
Lisans öğrenimi boyunca ve daha sonraki iş hayatı için gerekli olabilecek temel bilgi teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve uygulama kapasitesini yükseltir.
X
7
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini izleyebilir.
X
8
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
X
9
Eski ve yeni metinleri kavrayıp tartışabilir.
X
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olabilir.
X
11
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesine katkıda bulunur.
X
12
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
13
Filolojik ve dilbilimsel bakışı edinir.
X
14
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanma becerisi kazanır.
X
15
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp çözer.
X
16
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kuabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
17
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapabilir.
X
18
Alanındaki uygulamalara yeterli olacak şekilde bir yabancı dili (Mesleki yabancı dil) A2 seviyesinde bilir.
X
19
Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi konusunda bilinçlidir ve bilgi sahibidir.
X
20
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurabilir. Soru sorar, gözlem yapar, eleştirisel ve yapıcı düşünerek, akademik dürüstlük ilkelerine uyar, girişimcidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mesnevi Çeşitleri; (İlahi-name; Hayrabad; Hüsn ü Aşk, Okuma duyurusu) İsmail Ünver, Türk Şiiri Özel Sayısı, Türk Dili Dergisi.
2 Dini-Tas. Mes. (Şekil Özellikleri, Hüsn ü Aşk mesnevisi üzerinde uyg.) M. Nur Doğan, Fuzuli Hüsn ü Aşk, Yelkenli Kitabevi, İstanbul 2006.
3 (Düzenleniş Biçimi, Hüsn ü Aşk mesnevisi üzerinde uyg.) İsmail Ünver, Türk Şiiri Özel Sayısı, Türk Dili Dergisi.
4 Didaktik Mes. (Giriş Bölümü, Hüsn ü Aşk mesnevisi üzerinde uyg.) M. Nur Doğan, Fuzuli Hüsn ü Aşk, Yelkenli Kitabevi, İstanbul 2006.
5 (Konusu, Hüsn ü Aşk mesnevisi üzerinde uyg.) İsmail Ünver, Türk Şiiri Özel Sayısı, Türk Dili Dergisi.
6 Aşk Mesnevileri, (Hüsn ü Aşk mesnevisi üzerinde uyg.) M. Nur Doğan, Fuzuli Hüsn ü Aşk, Yelkenli Kitabevi, İstanbul 2006.
7 (Bitiş Bölümü, Hüsn ü Aşk mesnevisi üzerinde uyg.) İsmail Ünver, Türk Şiiri Özel Sayısı, Türk Dili Dergisi.
8 Arasınav
9 Savaş Mesnevileri, (Olaylar, Hüsn ü Aşk mesnevisi üzerinde uyg.) M. Nur Doğan, Fuzuli Hüsn ü Aşk, Yelkenli Kitabevi, İstanbul 2006.
10 (Kişiler, Hüsn ü Aşk mesnevisi üzerinde uyg.) M. Nur Doğan, Fuzuli Hüsn ü Aşk, Yelkenli Kitabevi, İstanbul 2006.
11 Şehir ve Toplumsal K. Mes. (Zaman, Hüsn ü Aşk mesnevisi üzerinde uyg.) M. Nur Doğan, Fuzuli Hüsn ü Aşk, Yelkenli Kitabevi, İstanbul 2006.
12 Şehrengiz, (Motifler, Hüsn ü Aşk mesnevisi üzerinde uyg.) M. Nur Doğan, Fuzuli Hüsn ü Aşk, Yelkenli Kitabevi, İstanbul 2006.
13 Hicviyye, (Başlıklar, Hüsn ü Aşk mesnevisi üzerinde uyg.) İsmail Ünver, Türk Şiiri Özel Sayısı, Türk Dili Dergisi.
14 (Dil ve Anlatım, Hüsn ü Aşk mesnevisi üzerinde uyg.) T. Yazıcı - C. Kurnaz, Hamse Mad. TDV İsl. Ans.
15 (Dil ve Anlatım, Hüsn ü Aşk mesnevisi üzerinde uyg.) T. Yazıcı - C. Kurnaz, Hamse Mad. TDV İsl. Ans.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar