DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Eski Türk Edb. Metin İncelemeleri * TE   492 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Haluk GÖKALP
Dersi Verenler
Prof. Dr.HALUK GÖKALP1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.HALUK GÖKALP2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Eski Türk edebiyatında Metin inceleme yöntemlerinin bilinmesi
Dersin İçeriği
Metin inceleme metotlarının öğrenilmesi, kaside nazım şekli üzerinde metin inceleme metotlarının uygulanması. Öğrenci, böylelikle kaside ve diğer nazım şekillerini kolaylıkla şerh edebilir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini bilir ve fark eder.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle çözümler.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşabilme ve onlardan etkin biçimde yararlanabilme yeteneğine sahip olur.
X
6
Lisans öğrenimi boyunca ve daha sonraki iş hayatı için gerekli olabilecek temel bilgi teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve uygulama kapasitesini yükseltir.
X
7
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini izleyebilir.
X
8
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
X
9
Eski ve yeni metinleri kavrayıp tartışabilir.
X
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olabilir.
X
11
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesine katkıda bulunur.
X
12
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
13
Filolojik ve dilbilimsel bakışı edinir.
X
14
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanma becerisi kazanır.
X
15
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp çözer.
X
16
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kuabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
17
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapabilir.
X
18
Alanındaki uygulamalara yeterli olacak şekilde bir yabancı dili (Mesleki yabancı dil) A2 seviyesinde bilir.
X
19
Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi konusunda bilinçlidir ve bilgi sahibidir.
X
20
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurabilir. Soru sorar, gözlem yapar, eleştirisel ve yapıcı düşünerek, akademik dürüstlük ilkelerine uyar, girişimcidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Şekil-Tür ilişkisi Prof. Dr. Mehmet Aça-Dr. Haluk Gökalp-İsa Kocakaplan, Tür ve Şekil Bilgisi
2 Kaside nazım şekliyle yazılan türler Prof. Dr. Mehmet Aça-Dr. Haluk Gökalp-İsa Kocakaplan, Tür ve Şekil Bilgisi
3 Nesib/Teşbib bölümünde işlenen konulara göre kasideler Prof. Dr. Mehmet Aça-Dr. Haluk Gökalp-İsa Kocakaplan, Tür ve Şekil Bilgisi
4 Metin incelemesi Prof. Dr. Mehmet Aça-Dr. Haluk Gökalp-İsa Kocakaplan, Tür ve Şekil Bilgisi
5 Metin incelemesi Prof. Dr. Mehmet Aça-Dr. Haluk Gökalp-İsa Kocakaplan, Tür ve Şekil Bilgisi
6 Metin incelemesi Prof. Dr. Mehmet Aça-Dr. Haluk Gökalp-İsa Kocakaplan, Tür ve Şekil Bilgisi
7 Metin incelemesi Prof. Dr. Mehmet Aça-Dr. Haluk Gökalp-İsa Kocakaplan, Tür ve Şekil Bilgisi
8 Ara Sınav Prof. Dr. Mehmet Aça-Dr. Haluk Gökalp-İsa Kocakaplan, Tür ve Şekil Bilgisi
9 Tek bir konu etrafında yazılan kasideler Prof. Dr. Mehmet Aça-Dr. Haluk Gökalp-İsa Kocakaplan, Tür ve Şekil Bilgisi
10 Metin incelemesi Prof. Dr. Mehmet Aça-Dr. Haluk Gökalp-İsa Kocakaplan, Tür ve Şekil Bilgisi
11 Metin incelemesi Prof. Dr. Mehmet Aça-Dr. Haluk Gökalp-İsa Kocakaplan, Tür ve Şekil Bilgisi
12 Metin incelemesi Prof. Dr. Mehmet Aça-Dr. Haluk Gökalp-İsa Kocakaplan, Tür ve Şekil Bilgisi
13 Metin incelemesi Prof. Dr. Mehmet Aça-Dr. Haluk Gökalp-İsa Kocakaplan, Tür ve Şekil Bilgisi
14 Metin incelemesi Prof. Dr. Mehmet Aça-Dr. Haluk Gökalp-İsa Kocakaplan, Tür ve Şekil Bilgisi
15 Metin incelemesi Prof. Dr. Mehmet Aça-Dr. Haluk Gökalp-İsa Kocakaplan, Tür ve Şekil Bilgisi
16-17 Final Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar