DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türk Şiirinde Vezin * TES   232 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. İbrahim Çetin DERDİYOK
Dersi Verenler
Prof. Dr.İBRAHİM ÇETİN DERDİYOK1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.İBRAHİM ÇETİN DERDİYOK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenciye Türklerin İslamlık öncesi ve sonrası devirlerde meydana getirdikleri manzum edebiyat ürünlerinde kullandıkları vezinlerin öğrenciye kavratılması.
Dersin İçeriği
Terimler: Vasl, İmale, Zihaf.(Vezin bulma uygulamaları).Med, Kasr, Sekt-i melih.(Vezin bulma uygulamaları).Vezin Bulma Usulü.Türk Şiirinde Kullanılan Aruz Kalıpları.(Vezin bulma uygulamaları).Rübai Kalıpları.Aruzla Halk Şiiri Nazım Biçimleri: (Divan, Semai, Kalenderi, Selis, Satranç, Vezn-i Ahar) Yeni Türk Şiirinde Aruz Vezninin Kullanımı.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini bilir ve fark eder.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle çözümler.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşabilme ve onlardan etkin biçimde yararlanabilme yeteneğine sahip olur.
X
6
Lisans öğrenimi boyunca ve daha sonraki iş hayatı için gerekli olabilecek temel bilgi teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve uygulama kapasitesini yükseltir.
X
7
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini izleyebilir.
X
8
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
X
9
Eski ve yeni metinleri kavrayıp tartışabilir.
X
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olabilir.
X
11
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesine katkıda bulunur.
X
12
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
13
Filolojik ve dilbilimsel bakışı edinir.
X
14
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanma becerisi kazanır.
X
15
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp çözer.
X
16
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kuabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
17
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapabilir.
X
18
Alanındaki uygulamalara yeterli olacak şekilde bir yabancı dili (Mesleki yabancı dil) A2 seviyesinde bilir.
X
19
Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi konusunda bilinçlidir ve bilgi sahibidir.
X
20
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurabilir. Soru sorar, gözlem yapar, eleştirisel ve yapıcı düşünerek, akademik dürüstlük ilkelerine uyar, girişimcidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Aruz Vezninin Doğuşu ve Gelişmesi. Büyük Türk Klasikleri, C. III, s. 137-194
2 Arap, Fars ve Türk dillerindeki hece çeşitleri. Haluk İpekten, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, İstanbul 2001.
3 Arap Aruzu, İran Aruzu, Türk Aruzu. Haluk İpekten, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, İstanbul 2001.
4 Vezin bulma uygulamaları Haluk İpekten, Fuzuli Akçağ yayınları, 1988 Ankara.
5 Aruz Ölçüsünün Uygulaması. Haluk İpekten, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, İstanbul 2001.
6 Terimler: Vasl, İmale, Zihaf.(Vezin bulma uygulamaları). Haluk İpekten, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, İstanbul 2001.
7 Med, Kasr, Sekt-i melih. Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Ankara 2005.
8 Arasınav
9 Kalıpların Gruplandırılması. Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Ankara 2005.
10 Vezin Bulma Usulü. Cem Dilçin, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, TDK Yayınları, Ankara 1992.
11 Türk Şiirinde Kullanılan Aruz Kalıpları. Cem Dilçin, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, TDK Yayınları, Ankara 1992.
12 Vezin bulma uygulamaları Cem Dilçin, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, TDK Yayınları, Ankara 1992.
13 Rübai Kalıpları. Cem Dilçin, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, TDK Yayınları, Ankara 1992.
14 Aruzla Halk Şiiri Nazım Biçimleri: (Divan, Semai, Kalenderi, Selis, Satranç, Vezn-i Ahar) Dr. Ali Kemal BELVİRANLI, Aruz ve Ahenk,
15 Yeni Türk Şiirinde Aruz Vezninin Kullanımı. Dr. Ali Kemal BELVİRANLI, Aruz ve Ahenk,
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
1. Cem Dilçin, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, TDK Yayınları, Ankara 1992. 2. Haluk İpekten, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, İstanbul 2001. 3. Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Ankara 2005. 4. Dr. Ali Kemâl BELVİRANLI, Aruz ve Ahenk, 5. Türk Dili Dergisi, Türk Şiiri Özel sayısı II (Divan şiiri), Sayı: 415-417, 6. Ömer Faruk Akün, "Divan Edebiyatı" mad. İstanbul: TDV İsl. Ans. C. IX, s.389-427. 7. M. A. Yekta Saraç, Klasik Edebiyat Bilgisi, Biçim-Ölçü-Kafiye, Gökkubbe Yayınları,