DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bugünkü Türk Halkları * TES   340 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ayşehan Deniz ABİK
Dersi Verenler
Prof. Dr.AYŞEHAN DENİZ ABİK1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.AYŞEHAN DENİZ ABİK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İnsan dilinin ne olduğu konusunda salt dilbilgisel yaklaşımların yeterli olmadığını bunun için dilbilimsel yöntemlere de başvurmak gerektiğini kavratmak
Dersin İçeriği
Ünlü dilbilimciler ve temel dilbilim teorileri

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini bilir ve fark eder.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle çözümler.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşabilme ve onlardan etkin biçimde yararlanabilme yeteneğine sahip olur.
X
6
Lisans öğrenimi boyunca ve daha sonraki iş hayatı için gerekli olabilecek temel bilgi teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve uygulama kapasitesini yükseltir.
X
7
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini izleyebilir.
X
8
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
X
9
Eski ve yeni metinleri kavrayıp tartışabilir.
X
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olabilir.
X
11
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesine katkıda bulunur.
X
12
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
13
Filolojik ve dilbilimsel bakışı edinir.
X
14
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanma becerisi kazanır.
X
15
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp çözer.
X
16
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kuabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
17
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapabilir.
X
18
Alanındaki uygulamalara yeterli olacak şekilde bir yabancı dili (Mesleki yabancı dil) A2 seviyesinde bilir.
X
19
Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi konusunda bilinçlidir ve bilgi sahibidir.
X
20
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurabilir. Soru sorar, gözlem yapar, eleştirisel ve yapıcı düşünerek, akademik dürüstlük ilkelerine uyar, girişimcidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 N. Chomsky ve dilbilimdeki yeri Ders kitaplarından ilgili sayfalar
2 N. Chomsky ve temel teorileri (Üretici Dönüşümsel Dilbilgisi) Ders kitaplarından ilgili sayfalar
3 Üretici Dönüşümsel Dilbilgisinde temel kavram ve terimler (ideal dil kullanıcısı, dil mekanizması, derin yapı-yüzey yapı Ders kitaplarından ilgili sayfalar
4 Üretici Dönüşümsel Dilbilgisinde temel kavram ve terimler (edim edinç, Evrensel Dilbilgisi dönüşüm kuramları) Ders kitaplarından ilgili sayfalar
5 tipoloji ve dil evrenselleri Ders kitaplarından ilgili sayfalar
6 dil öğrenimi, dil edinimi, sinirdilbilim (nörolinguistik) Ders kitaplarından ilgili sayfalar
7 metindilbilim (tekstlinguistik) Ders kitaplarından ilgili sayfalar
8 Ara sınav -
9 toplumdilbilim (sosyolinguistik) Ders kitaplarından ilgili sayfalar
10 ruhdilbilim (psikolinguistik) Ders kitaplarından ilgili sayfalar
11 bilgisayarlı dilbilim, derlembilim Ders kitaplarından ilgili sayfalar
12 edimbilim (pragmatik) Ders kitaplarından ilgili sayfalar
13 çeşitli dil düzlemleri (sözlü dil, yazılı dil, yazınsal dil, internet dili) Ders kitaplarından ilgili sayfalar
14 Türkiyede dil politikaları Ders kitaplarından ilgili sayfalar
15 Genel değerlendirme Ders kitaplarından ilgili sayfalar
16-17 Yarıyıl sonu sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Doğan Aksan, Her Yönüyle Dil, Anaçizgileriyle Dilbilim, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2007 Berke Vardar, Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü, ABC Kitabevi, İstanbul 1998 Dilbilim: Temel Kavramlar, Sorunlar, Tartışmalar, (Yayıma Hazırlayan: Ahmet Kocaman), Dil Derneği Yayınları, Ankara 2006 Kerim Demirci, Türkoloji İçin Dilbilim (Konular, Kavramlar, Teoriler), 2. Baskı, Anı Yayıncılık, Ankara, 2014.