DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Karahanlı Türkçesi TE   313 5 4 4 6

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ayşehan Deniz ABİK
Dersi Verenler
Prof.Dr.AYŞEHAN DENİZ ABİK1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.AYŞEHAN DENİZ ABİK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Türk dili tarihinde Karahanlı (Hakaniye) Türkçesi olarak değerlendirilen tarihi Türk yazı dilini diğer tarihi yazı dillerinden ayırt edici özellikleri ile tanıtmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste Karahanlı Türkçesi eserlerinin tanıtımı dönemin eserlerinin sesbilgisi biçimbilgisi sözvarlığı bakımından değerlendirilmesi Karahanlı tarihinin incelenmesi Karahanlı Türkçesinin öncesi ve sonrası ile karşılaştırılması kaynakça bilgisi Kutadgu Biligin yazma metninden seçilmiş bölümler üzerinde okuma çevriyazı anlama ses bilgisi biçim bilgisi çalışmaları Divanü Lugatit Türkün yazma metninden şiirler üzerinde okuma çevriyazı anlama ses bilgisi biçim bilgisi sözvarlığı çalışmaları Atabetül Hakayıkın yazma metninden seçilmiş bölümler üzerinde okuma çevriyazı anlama ses bilgisi biçim bilgisi çalışmaları Rylands satırlar arası Kuran Tercümesinin çevriyazısından seçilmiş bölümler üzerinde anlama söz varlığı ses bilgisi biçim bilgisi çalışmaları anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenci Türkçenin z/ş kolunun ilk islami yazı dili olan Karahanlı Türkçesini tanır.
2) Karahanlı Türkçesi döneminin dil ve edebiyatını eski Türkçe ile karşılaştırararak kavrar.
3) Karahanlı Türkçesinden sonra gelişen yazı dillerinin bu dönemle bağını kavrar.
4) Karahanlı Türkçesi dönemini ses bilgisi biçim bilgisi ve söz varlığı bakımından tanır.
5) Türk kültür tarihinin Karahanlı kesitini tanır.
6) Türkçenin sözvarlığının kaynak eserlerini tanır.
7) Günümüz Türk lehçelerinin sözvarlığı ile Karahanlı sözvarlığı arasındaki ilgileri ayırt eder.
8) Türk lehçelerinin dallanma ayrışma zamanları kavrar.
9) Dönem metinlerini çözümleyecek yorumlayacak birikimi oluşturur.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini kavrayıp ayırt eder.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle çözümler.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşabilme ve onlardan etkin biçimde yararlanabilme yeteneğine sahip olur.
X
6
Lisans öğrenimi boyunca ve daha sonraki iş hayatı için gerekli olabilecek temel bilgi teknolojilerini kullanmayı öğrenip uygulama kapasitesini yükseltir.
X
7
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini izler.
X
8
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
X
9
Eski ve yeni metinleri kavrayıp tartışır.
X
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
X
11
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesine katkıda bulunur.
X
12
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
13
Filolojik ve dilbilimsel bakışı edinir.
X
14
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanma becerisi kazanır.
X
15
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp çözer.
X
16
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek şekilde yabancı dili kullanır.
X
17
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapar.
X
18
Alanındaki uygulamalara yeterli olacak şekilde bir yabancı dili (Mesleki yabancı dil) A2 seviyesinde kavrar.
X
19
Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi konusunda bilinçli olup bilgi sahibidir.
X
20
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurar, soru sorar, gözlem yapar, eleştirisel ve yapıcı düşünerek akademik dürüstlük ilkelerine uyar.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Karahanlı Türkçesi eserlerinin tanıtımı dönemin eserlerinin sesbilgisi biçimbilgisi sözvarlığı bakımından değerlendirilmesi kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Kutadgu Biligin yazma metninden seçilmiş bölümler üzerinde okuma çevriyazı anlama ses bilgisi biçim bilgisi çalışmaları kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Kutadgu Biligin yazma metninden seçilmiş bölümler üzerinde okuma çevriyazı anlama ses bilgisi biçim bilgisi çalışmaları kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Kutadgu Biligin yazma metninden seçilmiş bölümler üzerinde okuma çevriyazı anlamı ses bilgisi biçim bilgisi çalışmaları kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Kutadgu Biligin yazma metninden seçilmiş bölümler üzerinde okuma çevriyazı anlama ses bilgisi biçim bilgisi çalışmaları kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Kutadgu Biligin yazma metninden seçilmiş bölümler üzerinde okuma çevriyazı anlama ses bilgisi biçim bilgisi çalışmaları kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Kutadgu Biligin yazma metninden seçilmiş bölümler üzerinde okuma çevriyazı anlama ses bilgisi biçim bilgisi çalışmaları kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Yazılı Sınav
9 Kutadgu Biligin yazma metninden seçilmiş bölümler üzerinde okuma çevriyazı anlama ses bilgisi biçim bilgisi çalışmaları kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Kutadgu Biligin yazma metninden seçilmiş bölümler üzerinde okuma çevriyazı anlama ses bilgisi biçim bilgisi çalışmaları kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Atabetül-Hakayıkın yazma metninden seçilmiş bölümler üzerinde okuma çevriyazı anlama ses bilgisi biçim bilgisi çalışmaları kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Atabetül Hakayıkın yazma metninden seçilmiş bölümler üzerinde okuma çevriyazı anlama ses bilgisi biçim bilgisi çalışmaları kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Atabetül Hakayıkın yazma metninden seçilmiş bölümler üzerinde okuma çevriyazı anlama ses bilgisi biçim bilgisi çalışmaları kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Rylands satırlar arası Kuran Tercümesinin çevriyazısından seçilmiş bölümler üzerinde anlama söz varlığı ses bilgisi biçim bilgisi çalışmaları kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Rylands satırlar arası Kuran Tercümesinin çevriyazısından seçilmiş bölümler üzerinde anlama söz varlığı ses bilgisi biçim bilgisi çalışmaları kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar