DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Dini-tasavvufi Halk Edebiyatı TE   405 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Ayhan KARAKAŞ
Dersi Verenler
Doç.Dr.AYHAN KARAKAŞ1. Öğretim Grup:A
Doç.Dr.AYHAN KARAKAŞ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Dini Tasavvufi halk edebiyatının oluşumunu ve gelişim sürecini yetiştirdiği temsilciler ışığında kavratmaktır.
Dersin İçeriği
Dini tasavvufi halk edebiyatının gelişim süreci ve yüzyıllara göre başlıca temsilcileri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İslamiyet öncesi inanç sistemlerini kavrar.
2) Dini tasavvufi Türk edebiyatının başlangıcı kabul edilen Ahmed Yesevi döneminin özelliklerini yorumlar.
3) Tasavvufun doğuşunu ve gelişim sürecini yorumlar.
4) Tasavvufun kaynaklarını açıklar.
5) Tasavvufi akımları değerlendirir.
6) Anadolu halk sufiliği geleneğini açıklar.
7) Tasavvufun sosyal yaşama ve sanata etkisini değerlendirir.
8) Dini-Tasavvufi halk edebiyatının Anadoludaki gelişimini açıklar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini kavrayıp ayırt eder.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle çözümler.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşabilme ve onlardan etkin biçimde yararlanabilme yeteneğine sahip olur.
X
6
Lisans öğrenimi boyunca ve daha sonraki iş hayatı için gerekli olabilecek temel bilgi teknolojilerini kullanmayı öğrenip uygulama kapasitesini yükseltir.
X
7
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini izler.
X
8
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
X
9
Eski ve yeni metinleri kavrayıp tartışır.
X
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
X
11
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesine katkıda bulunur.
X
12
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
13
Filolojik ve dilbilimsel bakışı edinir.
X
14
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanma becerisi kazanır.
X
15
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp çözer.
X
16
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek şekilde yabancı dili kullanır.
X
17
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapar.
X
18
Alanındaki uygulamalara yeterli olacak şekilde bir yabancı dili (Mesleki yabancı dil) A2 seviyesinde kavrar.
X
19
Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi konusunda bilinçli olup bilgi sahibidir.
X
20
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurar, soru sorar, gözlem yapar, eleştirisel ve yapıcı düşünerek akademik dürüstlük ilkelerine uyar.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tasavvuf kavramı Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Türklerde tasavvufi anlayışın başlangıcı ve özellikleri Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 İslamiyet öncesi inanç sistemleri Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Tasavvufun kökeni ve kaynakları Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Tasavvuf teorileri Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Tasavvuf edebiyatının başlaması Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Anadolu halk sufiliği geleneği Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 Tasavvufun Anadoluya taşınması Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Dini-tasavvufi halk edebiyatı zümreleri Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Dini-tasavvufi halk edebiyatının genel özellikleri Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Dini-Destani metinler Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Menakıbnameler Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Destani tarihler Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Tasavvuf konulu metinler Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
ARTUN, Erman (2012), Dini-Tasavvufî Halk Edebiyatı Metin Tahlilleri, Karahan Yay., Adana. ARTUN, Erman (2009), Dini-Tasavvufî Halk Edebiyatı, Karahan Yay, Adana. TATCI, Mustafa (2008), Yunus Emre Külliyatı (I-VI), H yay, KAYA, Doğan (2000), Aşık Edebiyatı Araştırmaları, Kitapevi Yay. İstanbul. Erdoğan, Kemal (2008). Niyazi-i Mısri Divanı, Akçağ Yay.