DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Dilbilim TES   342 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Muna YÜCEOL ÖZEZEN
Dersi Verenler
Prof.Dr.MUNA YÜCEOL ÖZEZEN1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.MUNA YÜCEOL ÖZEZEN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile İnsan dilinin ne olduğu konusunda salt dilbilgisel yaklaşımların yeterli olmadığını, bunun için dilbilimsel yöntemlere de başvurmak gerektiğini kavratmak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Dilbiliminin tarihi ve tanımı, dilbilimin temel kavramlarının ve terminolojisinin tanıtılması bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dilbilimin temel kavram ve terimlerini tanır.
2) Dilbilimin temel kuramları konusunu kavrar.
3) Dilbilim ile dilbilgisi arasındaki farklılık ve benzerlikleri kavrar.
4) Türkiyede dilbilim üzerine yapılmış genel çalışmaları tanır.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)