DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türkolojide Yazılım Uygulamaları TES   210 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bekir Tahir TAHİROĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBEKİR TAHİR TAHİROĞLU1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiBEKİR TAHİR TAHİROĞLU2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı türkoloji ve dilbilim çalışmalarında kullanılan yazılımların tanıtılması ve uygulamaların yapılmasıdır.
Dersin İçeriği
Bu derste Türkoloji çalışmalarında kullanılan yazı tiplerinin tanıtılması ve yazı tiplerinin ofis yazılımlarında kullanım uygulamaları, temel elektronik metin kavramları ve metinlerin arşivlenmesi, basılı metinlerin elektronik metinlere dönüştürülmesi, söz varlığı ve söz varlığı incelemelerinde kullanılan temel yazılımlar, ofis yazılımlarıyla metin oluşturma ve metin işleme, çevrimiçi kaynaklar üzerinden söz varlığı listeleri oluşturulması ve değerlendirilmesi, sıklık dizini kavramı ve uygulamaları, ofis yazılımlarıyla tez yazım kuralları ve düzeni, temel metin madenciliği ve doğal dil işleme kavramları konuları anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel elektronik metin kavramları ve metinlerin arşivlenmesini tanır.
2) Basılı metinlerin elektronik metinlere dönüştürülmesini yapar.
3) Söz varlığı ve söz varlığı incelemelerinde kullanılan temel yazılımları tanır.
4) Ofis yazılımlarıyla metin oluşturma ve metin işleme konularını kavrar.
5) Çevrimiçi kaynaklar üzerinden söz varlığı listeleri oluşturulma ve değerlendirilme konularını kavrar.
6) Sıklık dizini kavramı ve uygulamaları.yapar.
7) Bağlamlı dizinleri tanır.
8) Temel metin madenciliği ve doğal dil işleme kavramlarını tanır.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)