DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Eski Türk Edebiyatına Giriş II TE   110 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Haluk GÖKALP
Dersi Verenler
Prof. Dr.HALUK GÖKALP1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.HALUK GÖKALP2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Edebi sanatlar ve eski Türk edebiyatını besleyen kültür unsurlarının öğretilmesidir.
Dersin İçeriği
Edebi sanatlar ve eski Türk edebiyatını besleyen kültür unsurlarının öğretilmesi bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Edebi sanatın ne olduğunu ve edebi işlevini kavrar.
2) Edebi sanatların farklı tasniflerini kavrar.
3) Mecaz sanatlarını tanır.
4) Anlamla ilgili sanatları kavrar.
5) Akrostiş, lebdeğmez gibi edebi terimleri kavrar.
6) Tarih düşürme ve ebced hesabı hakkında genel bilgileri kavrar.
7) Edebi metinlerdeki estetik unsurları tanır.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihî ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
2
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
3
Bağımsız veya grupla birlikte edebî metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
4
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili temel başvuru kaynaklarını tanır.
5
Türk Dili ve Edebiyatı alanına ilişkin literatür bilgisini kullanır.
6
Türk Dili ve Edebiyatına ilişkin bilgi ve becerisiyle eleştirel düşünce yetisini kullanır.
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
8
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur.
9
Dil ve edebiyat yöntemlerini kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar.
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
11
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurar.
12
Eleştirel ve yaratıcı düşünce yetisiyle akademik dürüstlük ilkelerine uygun davranır.
13
Yaşamı boyunca gerekli olabilecek temel bilgi ve beceriyi kullanarak geliştirir.
14
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel değişim ve gelişim sürecine hâkim olur.
15
Türkolojinin sorunlarına çözüm üreterek gelişmesine katkı sağlar.
16
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yeri ve önemini kavrar.
17
Okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerini kullanır.
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Edebi sanatların tamını ve tasnif edilmesi. Kaynak okuma. Anlatım
Tartışma
2 Mecazlar Teşbih istiare mecaz-ı mürsel kinaye tariz teşhis ve intak. Kaynak okuma. Anlatım
Tartışma
3 Anlamla ilgili sanatlar. Kaynak okuma. Anlatım
Tartışma
4 Anlamla ilgili sanatlar. Kaynak okuma. Anlatım
Tartışma
5 Anlamla ilgili sanatlar. Kaynak okuma. Anlatım
Tartışma
6 Anlamla ilgili sanatlar. Kaynak okuma. Anlatım
Tartışma
7 Anlamla ilgili sanatlar. Kaynak okuma. Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Yazılı Sınav
9 Sözle ilgili sanatlar. Kaynak okuma. Anlatım
Tartışma
10 Sözle ilgili sanatlar. Kaynak okuma. Anlatım
Tartışma
11 Sözle ilgili sanatlar. Kaynak okuma. Anlatım
Tartışma
12 Harflerle yapılan oyunlar. Kaynak okuma. Anlatım
Tartışma
13 Akrostiş, leb değmez., noktalı ve noktasız; bitişen ve bitişmeyen harflerle yapılan sanatlar. Kaynak okuma. Anlatım
Tartışma
14 Tarih, tarih düşürme, ebced hesabı. Kaynak okuma. Anlatım
Tartışma
15 Tarih, tarih düşürme, ebced hesabı. Kaynak okuma. Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Cem Dilçin, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, TDK Yayınları, Ankara 1992. Haluk İpekten, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, İstanbul 2001.