DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Edebi sanatların tamını ve tasnif edilmesi. Kaynak okuma. Anlatım
Tartışma
2 Mecazlar Teşbih istiare mecaz-ı mürsel kinaye tariz teşhis ve intak. Kaynak okuma. Anlatım
Tartışma
3 Anlamla ilgili sanatlar. Kaynak okuma. Anlatım
Tartışma
4 Anlamla ilgili sanatlar. Kaynak okuma. Anlatım
Tartışma
5 Anlamla ilgili sanatlar. Kaynak okuma. Anlatım
Tartışma
6 Anlamla ilgili sanatlar. Kaynak okuma. Anlatım
Tartışma
7 Anlamla ilgili sanatlar. Kaynak okuma. Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Yazılı Sınav
9 Sözle ilgili sanatlar. Kaynak okuma. Anlatım
Tartışma
10 Sözle ilgili sanatlar. Kaynak okuma. Anlatım
Tartışma
11 Sözle ilgili sanatlar. Kaynak okuma. Anlatım
Tartışma
12 Harflerle yapılan oyunlar. Kaynak okuma. Anlatım
Tartışma
13 Akrostiş, leb değmez., noktalı ve noktasız; bitişen ve bitişmeyen harflerle yapılan sanatlar. Kaynak okuma. Anlatım
Tartışma
14 Tarih, tarih düşürme, ebced hesabı. Kaynak okuma. Anlatım
Tartışma
15 Tarih, tarih düşürme, ebced hesabı. Kaynak okuma. Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Cem Dilçin, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, TDK Yayınları, Ankara 1992. Haluk İpekten, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, İstanbul 2001.