DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Anonim Türk Halk Edebiyatı Nazmı TE   116 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Ayhan KARAKAŞ
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.AYHAN KARAKAŞ1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.Dr.AYHAN KARAKAŞ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Türk halk edebiyatının temel kavramlarını ve türlerini tanıtmaktır.
Dersin İçeriği
Türk halk edebiyatının gelişim süreci ve halk edebiyatı manzum-mensur türleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Halk edebiyatının mani söyleme geleneğini kavrar.
2) Halk edebiyatının mani metinlerini yorumlar.
3) Halk edebiyatının türkü söyleme geleneğini kavrar.
4) Halk edebiyatının ağıt türünü kavrar.
5) Halk edebiyatının ağıt metinlerini yorumlar.
6) Halk edebiyatının ninni türünü kavrar.
7) Halk edebiyatının ninni metinlerini yorumlar.
8) Halk edebiyatının bilmece türünü kavrar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihî ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
2
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
3
Bağımsız veya grupla birlikte edebî metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
4
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili temel başvuru kaynaklarını tanır.
5
Türk Dili ve Edebiyatı alanına ilişkin literatür bilgisini kullanır.
6
Türk Dili ve Edebiyatına ilişkin bilgi ve becerisiyle eleştirel düşünce yetisini kullanır.
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
8
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur.
9
Dil ve edebiyat yöntemlerini kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar.
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
11
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurar.
12
Eleştirel ve yaratıcı düşünce yetisiyle akademik dürüstlük ilkelerine uygun davranır.
13
Yaşamı boyunca gerekli olabilecek temel bilgi ve beceriyi kullanarak geliştirir.
14
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel değişim ve gelişim sürecine hâkim olur.
15
Türkolojinin sorunlarına çözüm üreterek gelişmesine katkı sağlar.
16
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yeri ve önemini kavrar.
17
Okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerini kullanır.
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genel çizgileriyle anonim halk edebiyatı ve özellikleri Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
2 Türkü kavramı Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
3 Türkü türüyle ilgili örnek şiirlerin açıklanması Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
4 Türkü türüyle ilgili örnek şiirlerin açıklanması Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
5 Ağıt kavramı ve örnek şiirlerin açıklanması Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
6 Ninni kavramı ve örnek şiirlerin açıklanması Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
7 Türk Halk Edebiyatında aruzlu şekiller Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 Türk halk edebiyatında aruzlu şekiller Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
10 Türk halk edebiyatında Tasavvuf konulu şiirler Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
11 Türk halk edebiyatında Tasavvuf konulu şiirler Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
12 Tekerleme kavramı Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
13 Atasözleri ve deyimler Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
14 Atasözleri ve deyimler Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
15 Genel tekrar. Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Erman Artun, Türk Halk Edebiyatına Giriş, Karahan Yayınları, Adana.