DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Anonim Türk Halk Edebiyatı Nazmı TE   116 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Ayhan KARAKAŞ
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.AYHAN KARAKAŞ1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.Dr.AYHAN KARAKAŞ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Türk halk edebiyatının temel kavramlarını ve türlerini tanıtmaktır.
Dersin İçeriği
Türk halk edebiyatının gelişim süreci ve halk edebiyatı manzum-mensur türleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Halk edebiyatının mani söyleme geleneğini kavrar.
2) Halk edebiyatının mani metinlerini yorumlar.
3) Halk edebiyatının türkü söyleme geleneğini kavrar.
4) Halk edebiyatının ağıt türünü kavrar.
5) Halk edebiyatının ağıt metinlerini yorumlar.
6) Halk edebiyatının ninni türünü kavrar.
7) Halk edebiyatının ninni metinlerini yorumlar.
8) Halk edebiyatının bilmece türünü kavrar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)