DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Eski Anadolu Türkçesi I TE   215 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nigar OTURAKÇI ORBAY
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiNİGAR OTURAKÇI ORBAY1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiNİGAR OTURAKÇI ORBAY2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin Eski Anadolu Türkçesi dönemine ait metinleri okuyup anlayabilme becerisi kazanmalarıdır.
Dersin İçeriği
Türk Dili Tarihi içinde Eski Anadolu Türkçesinin yeri ve gelişimi; Eski Anadolu Türkçesi literatürüne ilişkin bir değerlendirme; Eski Anadolu Türkçesinin yazı, yazım, sesbilgisi ve biçimbilgisi özellikleri; Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde sesbilgisi ve biçimbilgisi çalışmaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Eski Anadolu Türkçesi: Selçuklu Dönemi Türkçesini tanır.
2) Eski Anadolu Türkçesi: Beylikler Dönemi Türkçesini tanır.
3) Eski Anadolu Türkçesi: Osmanlı Türkçesine geçiş devrini tanır.
4) Eski Anadolu Türkçesinin yazı özelliklerini kavrar.
5) Eski Anadolu Türkçesinin imla özelliklerini kavrar.
6) Eski Anadolu Türkçesinin ses bilgisi özelliklerini kavrar.
7) Eski Anadolu Türkçesinin şekil bilgisi özelliklerini kavrar.
8) Eski Anadolu Türkçesi metinlerini analiz eder.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihî ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
2
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
3
Bağımsız veya grupla birlikte edebî metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
4
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili temel başvuru kaynaklarını tanır.
5
Türk Dili ve Edebiyatı alanına ilişkin literatür bilgisini kullanır.
6
Türk Dili ve Edebiyatına ilişkin bilgi ve becerisiyle eleştirel düşünce yetisini kullanır.
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
8
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur.
9
Dil ve edebiyat yöntemlerini kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar.
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
11
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurar.
12
Eleştirel ve yaratıcı düşünce yetisiyle akademik dürüstlük ilkelerine uygun davranır.
13
Yaşamı boyunca gerekli olabilecek temel bilgi ve beceriyi kullanarak geliştirir.
14
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel değişim ve gelişim sürecine hâkim olur.
15
Türkolojinin sorunlarına çözüm üreterek gelişmesine katkı sağlar.
16
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yeri ve önemini kavrar.
17
Okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerini kullanır.
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Eski Anadolu Türkçesinin Türk dili tarihindeki yeri, oluşumu ve Eski Anadolu Türkçesi dönemine ilişkin kaynakların tanıtılması Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Eski Anadolu Türkçesinin yazı, imla, ses ve yapı özellikleri bakımından genel değerlendirmesi Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Metinler üzerinde ses ve yapı bilgisi incelemesi- Risaletün-Nushiyye Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Metinler üzerinde ses ve yapı bilgisi incelemesi- Risaletün-Nushiyye Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Metinler üzerinde ses ve yapı bilgisi incelemesi- Mantıkut-Tayr Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Metinler üzerinde ses ve yapı bilgisi incelemesi - Mantıkut-Tayr Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Metinler üzerinde ses ve yapı bilgisi incelemesi- Kelile ve Dimne Tercümesi Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 Metinler üzerinde ses ve yapı bilgisi incelemesi - Kelile ve Dimne Tercümesi Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Metinler üzerinde ses ve yapı bilgisi incelemesi- Garib-name Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Metinler üzerinde ses ve yapı bilgisi incelemesi- Garib-name Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Metinler üzerinde ses ve yapı bilgisi incelemesi- Garib-name Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Metinler üzerinde ses ve yapı bilgisi incelemesi- Kitab-ı Dede Korkut Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Metinler üzerinde ses ve yapı bilgisi incelemesi- Dede Korkut. Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Metinler üzerinde ses ve yapı bilgisi incelemesi- Dede Korkut. Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Eski Anadolu Türkçesi Dönemine Ait Metinler F. Kadri Timurtaş, Eski Türkiye Türkçesi Gürer Gülsevin, Eski Anadolu Türkçesinde Ekler