DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Eski Anadolu Türkçesinin Türk dili tarihindeki yeri, oluşumu ve Eski Anadolu Türkçesi dönemine ilişkin kaynakların tanıtılması Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Eski Anadolu Türkçesinin yazı, imla, ses ve yapı özellikleri bakımından genel değerlendirmesi Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Metinler üzerinde ses ve yapı bilgisi incelemesi- Risaletün-Nushiyye Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Metinler üzerinde ses ve yapı bilgisi incelemesi- Risaletün-Nushiyye Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Metinler üzerinde ses ve yapı bilgisi incelemesi- Mantıkut-Tayr Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Metinler üzerinde ses ve yapı bilgisi incelemesi - Mantıkut-Tayr Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Metinler üzerinde ses ve yapı bilgisi incelemesi- Kelile ve Dimne Tercümesi Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 Metinler üzerinde ses ve yapı bilgisi incelemesi - Kelile ve Dimne Tercümesi Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Metinler üzerinde ses ve yapı bilgisi incelemesi- Garib-name Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Metinler üzerinde ses ve yapı bilgisi incelemesi- Garib-name Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Metinler üzerinde ses ve yapı bilgisi incelemesi- Garib-name Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Metinler üzerinde ses ve yapı bilgisi incelemesi- Kitab-ı Dede Korkut Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Metinler üzerinde ses ve yapı bilgisi incelemesi- Dede Korkut. Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Metinler üzerinde ses ve yapı bilgisi incelemesi- Dede Korkut. Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Eski Anadolu Türkçesi Dönemine Ait Metinler F. Kadri Timurtaş, Eski Türkiye Türkçesi Gürer Gülsevin, Eski Anadolu Türkçesinde Ekler