DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Eski Anadolu Türkçesi I TE   215 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nigar OTURAKÇI ORBAY
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiNİGAR OTURAKÇI ORBAY1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiNİGAR OTURAKÇI ORBAY2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin Eski Anadolu Türkçesi dönemine ait metinleri okuyup anlayabilme becerisi kazanmalarıdır.
Dersin İçeriği
Türk Dili Tarihi içinde Eski Anadolu Türkçesinin yeri ve gelişimi; Eski Anadolu Türkçesi literatürüne ilişkin bir değerlendirme; Eski Anadolu Türkçesinin yazı, yazım, sesbilgisi ve biçimbilgisi özellikleri; Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde sesbilgisi ve biçimbilgisi çalışmaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Eski Anadolu Türkçesi: Selçuklu Dönemi Türkçesini tanır.
2) Eski Anadolu Türkçesi: Beylikler Dönemi Türkçesini tanır.
3) Eski Anadolu Türkçesi: Osmanlı Türkçesine geçiş devrini tanır.
4) Eski Anadolu Türkçesinin yazı özelliklerini kavrar.
5) Eski Anadolu Türkçesinin imla özelliklerini kavrar.
6) Eski Anadolu Türkçesinin ses bilgisi özelliklerini kavrar.
7) Eski Anadolu Türkçesinin şekil bilgisi özelliklerini kavrar.
8) Eski Anadolu Türkçesi metinlerini analiz eder.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)