DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Aşık Edebiyatı I TE   305 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Refiye ŞENESEN
Dersi Verenler
Prof. Dr.REFİYE ŞENESEN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.REFİYE ŞENESEN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı aşıklık geleneğini ve aşık edebiyatı metinlerini incelemektir.
Dersin İçeriği
Aşık edebiyatının oluşumu ve gelişim süreci ile yüzyıllara göre yetişen temsilcileri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Aşık kavramını ve aşıklık geleneğini açıklar.
2) Ozan-baksı geleneğini açıklar.
3) Aşık Edebiyatının oluşumunu kavrar.
4) Aşıkların yetişme sürecini açıklar.
5) Aşıklık geleneğinin yürütüldüğü ortamları değerlendirir.
6) Aşıklık geleneğini oluşturan sosyo-kültürel koşulları kavrar.
7) Aşıkların yetiştikleri sosyal çevreleri kavrar.
8) Aşık Edebiyatı metinlerini yorumlar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihî ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
2
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
3
Bağımsız veya grupla birlikte edebî metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
4
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili temel başvuru kaynaklarını tanır.
5
Türk Dili ve Edebiyatı alanına ilişkin literatür bilgisini kullanır.
6
Türk Dili ve Edebiyatına ilişkin bilgi ve becerisiyle eleştirel düşünce yetisini kullanır.
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
8
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur.
9
Dil ve edebiyat yöntemlerini kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar.
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
11
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurar.
12
Eleştirel ve yaratıcı düşünce yetisiyle akademik dürüstlük ilkelerine uygun davranır.
13
Yaşamı boyunca gerekli olabilecek temel bilgi ve beceriyi kullanarak geliştirir.
14
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel değişim ve gelişim sürecine hâkim olur.
15
Türkolojinin sorunlarına çözüm üreterek gelişmesine katkı sağlar.
16
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yeri ve önemini kavrar.
17
Okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerini kullanır.
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Aşıklık geleneği ve aşık edebiyatının oluşumu Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
2 Aşık edebiyatını hazırlayan etmenler Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
3 Aşıklık geleneği ve aşık edebiyatı çalışmaları Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
4 Anadoluda aşıklık geleneği ve aşık edebiyatının oluşumu ve gelişimi Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
5 Aşıklık geleneğinin kökeni ve oluşumuyla ilgili görüşler Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
6 Aşıklık geleneğini oluşturan sosyo-kültürel koşullar Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
7 Aşıkların yetiştikleri sosyal çevreler Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 Aşık edebiyatına bakışlar Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
10 Aşıklık geleneğinde aşıkların yetişmeleri Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
11 Aşık edebiyatının kültür ortamları. Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
12 Aşık fasılları. Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
13 Aşıklık şiirinden örnekler Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
14 Aşıklık şiirinden örnekler Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
15 Aşıklık şiirinden örnekler Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Erman Artun, Âşıklık Geleneği ve Âşık Edebiyatı, Karahan Yayınları, 2012.