DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Aşık edebiyatında nazım biçimleri. Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
2 Aşık edebiyatında heceli şekiller. Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
3 Aşık edebiyatında aruzlu şekiller. Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
4 Aşık edebiyatında anlatım özellikleri. Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
5 Aşık edebiyatında anlatım şekilleri. Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
6 Aşık edebiyatında anlatım kalıpları. Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
7 Aşık edebiyatında anlam ve söz sanatlarıyla anlatım. Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 Aşık edebiyatında işlenen başlıca konu ve temalar. Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
10 Günümüzde Aşıklık geleneği. Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
11 XVI. ve XVII. yüzyıl aşık edebiyatı. Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
12 XVIII. ve XIX. yüzyıl aşık edebiyatı. Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
13 XVIII. ve XIX. yüzyıl aşık edebiyatı. Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
14 XX. yüzyıl aşık edebiyatı. Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
15 Genel tekrar. Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Erman Artun, Âşıklık Geleneği ve Âşık Edebiyatı, Karahan Yayınları, 2012.