DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Edebiyat Akımları I TE   337 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa APAYDIN
Dersi Verenler
Prof. Dr.MUSTAFA APAYDIN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.MUSTAFA APAYDIN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı edebiyat akımı kavramını açıklamak, klasisizmle başlayan edebiyat akımlarının ortaya çıkış sebeplerini, özelliklerini kavratmaktır.
Dersin İçeriği
Edebiyat akımı kavramı, klasisizm, realizm, naturalizm, parnasizm hakkında bilgi, Batıda edebiyat akımlarının ortaya çıkış sebepleri, romantizmin ortaya çıkış sebepleri, özellikleri, temsilcileri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Edebiyat akımı kavramı hakkında bilgi sunar.
2) Batıda edebiyat akımlarının ortaya çıkış sebeplerini açıklar
3) Klasisizm hakkında bilgi sunar.
4) Romantizmin ortaya çıkış nedenlerini, özelliklerini ve temsilcilerini açıklar.
5) Realizm hakkında bilgi sunar.
6) Naturalizm hakkında bilgi sunar.
7) Parnasizm hakkında bilgi sunar.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihî ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
2
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
3
Bağımsız veya grupla birlikte edebî metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
4
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili temel başvuru kaynaklarını tanır.
5
Türk Dili ve Edebiyatı alanına ilişkin literatür bilgisini kullanır.
6
Türk Dili ve Edebiyatına ilişkin bilgi ve becerisiyle eleştirel düşünce yetisini kullanır.
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
8
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur.
9
Dil ve edebiyat yöntemlerini kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar.
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
11
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurar.
12
Eleştirel ve yaratıcı düşünce yetisiyle akademik dürüstlük ilkelerine uygun davranır.
13
Yaşamı boyunca gerekli olabilecek temel bilgi ve beceriyi kullanarak geliştirir.
14
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel değişim ve gelişim sürecine hâkim olur.
15
Türkolojinin sorunlarına çözüm üreterek gelişmesine katkı sağlar.
16
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yeri ve önemini kavrar.
17
Okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerini kullanır.
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Edebiyat akımı kavramı, Batıda edebiyat akımlarının ortaya çıkış sebepleri. Yazın Akımları Özel Sayısı Anlatım
Tartışma
2 Klasisizm; akımın ortaya çıkış sebepleri, tarihçesi, önemli temsilcileri,özellikleri. Edebi Akımlar Anlatım
Tartışma
3 Klasik akımın özellikleri. Klasik Akım Anlatım
Tartışma
4 Klasik akımı temsil eden bir edebi metnin çözümlenmesi; değerlendirme. Moliere, Cimri Anlatım
Tartışma
5 Romantizm; akımın ortaya çıkış sebepleri, tarihçesi, önemli temsilcileri, özellikleri. Yazın Akımları Özel Sayısı Anlatım
Tartışma
6 Romantizmin özellikleri. Romantizm Anlatım
Tartışma
7 Romantizmi temsil eden bir edebi metnin çözümlenmesi; değerlendirme. Goethe, Genç Wertherin Acıları Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 Realizm; realizmin ortaya çıkış sebepleri, tarihçesi, önemli temsilcileri, özellikleri. Yazın Akımları Özel Sayısı Anlatım
Tartışma
10 Realizmin özellikleri. Yazın Akımları Özel Sayısı Anlatım
Tartışma
11 Realizmi temsil eden bir edebi metnin çözümlenmesi; değerlendirme. Flaubert, Madame Bovary Anlatım
Tartışma
12 Naturalizm; naturalizmin özellikleri, realizmden ayrılan tarafları. Yazın Akımları Özel Sayısı Anlatım
Tartışma
13 Parnasizm; Parnasizmin özellikleri. Edebi Akımlar Anlatım
Tartışma
14 Parnas şiirinden örnek metin çözümlemeleri; değerlendirme. Yazın Akımları Özel Sayısı Anlatım
Tartışma
15 Parnas şiirinden örnek metin çözümlemeleri; değerlendirme. Yazın Akımları Özel Sayısı Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar