DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Toplum yaşamının ve coğrafyanın dile etkisi Kaynak tarama Anlatım
Tartışma
2 Türklerce önemli değerler ve bu değerlerin dile yansıması: akrabalık adları Kaynak tarama Anlatım
Tartışma
3 Kültürel değerler bağlamında atasözleri ve Türk atasözleri Kaynak tarama Anlatım
Tartışma
4 Kültürel değerler bağlamında deyimler Kaynak tarama Anlatım
Tartışma
5 Dilde örtmece ve yerlileştirme kavramı Kaynak tarama Anlatım
Tartışma
6 Türklerde ad verme geleneği Kaynak tarama Anlatım
Tartışma
7 Türklerde ad verme geleneği Kaynak tarama Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 Geçmişten günümüze kültürel değerler bağlamında Türkçede kadınlar için kullanılan sözler Kaynak tarama Anlatım
Tartışma
10 Geçmişten günümüze kültürel değerler bağlamında Türkçede erkekler için kullanılan sözler Kaynak tarama Anlatım
Tartışma
11 Küreselleşme kavramı Kaynak tarama Anlatım
Tartışma
12 Küreselleşmenin diller ve kültürler üzerinde etkisi Kaynak tarama Anlatım
Tartışma
13 Teknolojik gelişmeler ve dile etkisi Kaynak tarama Anlatım
Tartışma
14 Yurt dışındaki Türkçe konuşurları ve kültürel sorunları Kaynak tarama Anlatım
Tartışma
15 Yurt dışındaki Türkçe konuşurları ve kültürel sorunları Kaynak tarama Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar:Diğer Kaynaklar: