DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Dil ve Kültür TE   402 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Engin ÇETİN
Dersi Verenler
Prof.Dr.ENGİN ÇETİN1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.ENGİN ÇETİN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Türk kültürünün evrelerini ve gelişim aşamalarının öğrenilmesi ve farklı bakış açılarıyla dönemin farklı uygarlıklarıyla karşılaştırma yapabilmeyi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste Türklerce önemli değerler ve bu değerlerin dile yansıması: akrabalık adları, atasözleri ve deyimler, dilde örtmece ve yerlileştirme kavramı, Türklerde ad verme geleneği, geçmişten günümüze kültürel değerler bağlamında Türkçede kadınlar ve erkekler için kullanılan sözler, teknolojik gelişmelerin dile etkisi, Orta Asya'da yaşayan Türk toplulukları ve kültürleri, yurt dışındaki Türkçe konuşurları ve kültürel sorunları anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kültür terimini ve terimin kapsamını kavrar.
2) Kültür sözü için Türkçede geçmişten günümüze kullanılan kavramlardan haberdar olur.
3) Kültürün unsurlarını kavrar.
4) Kültür değişimlerini ve nedenlerini açıklar.
5) Dil ile kültür arasındaki ilişkiyi kavrar.
6) Kültür aktarımında dilin önemini kavrar.
7) Dil ürünlerinden hareketle dönem metinlerindeki kültürel unsurları sıralar.
8) Kültürün ve dilin toplumu yansıtma konusundaki ortak noktalarını kavrar.
9) Türkçenin tarihi boyunca geçirdiği kültürel evreleri sıralar.
10)
11)
12)
13)
14)
15)