DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Anadolu ve Rumeli Ağızları TE   439 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Yeter TORUN ÖĞRETMEN
Dersi Verenler
Doç. Dr.YETER TORUN ÖĞRETMEN1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.YETER TORUN ÖĞRETMEN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Anadolu ve Rumeli Ağızlarıyla ilgili sorunları göstermek ve çözümlemeyi öğretmektir.
Dersin İçeriği
Bu derste ağız terimi; ağız çalışmaları tarihi; Anadolu ve Rumeli ağızlarının sınıflandırılması; ağızlardaki ünlüler ve özellikleri; ağızlardaki ünsüzler ve özellikleri; ünlüler ve ünsüzlerle ilgili ses olayları; isim ve fiil çekimi; ağız metinlerinde sesbilgisi ve biçimbilgisi özelliklerinin belirlenmesi; yerel sözcüklerin belirlenmesi konuları anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Türkçenin ünlü ve ünsüzlerini bütün özellikleriyle tanır.
2) Ünlüler arasındaki geçişleri ve ara ünlüleri tanır.
3) Ünsüzlerin ötümlü ötümsüz karşılıklarını ve ses dönüşümlerini tanır.
4) Ses düşmesi, ötümlüleşme, ikiz ünlü, kaynaşma, benzeşme, göçüşme, vb. ses olaylarını tanır.
5) Bölgeler arasındaki ağız farklılıklarını tanır.
6) Ağzılardaki sesleri telaffuz etmeyi kavrar.
7) Yöresel kelimeleri ve bu kelimelerin anlamlarını tanır.
8) Ağız metinlerini analiz eder.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)