DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitirme Tezi TE   450 8 0 1 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bekir Tahir TAHİROĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBEKİR TAHİR TAHİROĞLU1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiBEKİR TAHİR TAHİROĞLU2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencinin tez yazım ve araştırma konusuyla ilgili yöntem bilgisini edinmesi ve tez konusu sorularını çözebilmesidir.
Dersin İçeriği
Bu derste tez araştırma yöntemi ve tez konusuyla ilgili çalışmalar anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tez yazım ve araştırma konusuyla ilgili yöntemleri ve tez konusu sorunlarını tanır.
2) Tez konusuyla ilgili yayınları tarar.
3) Araştırma yöntem ve tekniklerini öğrenir.
4) Konusuyla ilgili kaynakçaları düzenler.
5) Konu belirleme ve belirlenen konunun araştırma planını oluşturmayı öğrenir.
6) Etik ve meslek etiği kavramlarını öğrenir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)