DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bigisayarda Temel Kavramlar TE   233 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bekir Tahir TAHİROĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBEKİR TAHİR TAHİROĞLU1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiBEKİR TAHİR TAHİROĞLU2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı bilgisayarda donanım bileşenlerinin tanıtılması, tarihçesi ve yazılım kavramının açıklanması, bilgisayar sistemlerinin oluşturan çeşitli yazılım sistemlerinin kavranmasıdır.
Dersin İçeriği
Bu derste bilgisayar sistemlerinin tanımı ve kapsamı, bilgisayarın tanımı, bilgisayar türleri ve donanım bileşenlerinin tanıtılması.Bilgisayar tarihçesi İlk bilgisayarlardan günümüze bilgisayar ve bilgi işlem sistemlerinin tarihçesinin tanıtılması. İşletim Sistemleri İşletim sistemi tanımı ve geçmişten günümüze kullanılan işletim sistemlerinin tanıtılması. Temel Ofis Yazılımları Masaüstü yayıncılıkta kullanılan temel ofis yazılım bileşenlerinin tanıtılması. İnternet ve Kullanımı İnternetin kısa tarihi, kullanım alanları ve güvenlik bilgilerinin verilmesi. Türkoloji ve Dilbilim İnternet Kaynakları İnternette kullanılan dilbilim ve genel türkoloji kaynaklarının tanıtılması. konuları anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilgisayar kavramı, tarihçesi, ilk bilgisayarları tanır.
2) Bilişim sistemi kavramı, bilişimsel düşünme ve bilişim sistemlerinin etkilerini kavrar.
3) Bilgisayar donanım bileşenlerini tanır.
4) İşletim sistemlerine giriş yapar.
5) İşletim sistemlerinin genel yapıları ve farklılıklarını kavrar.
6) Windows işletim sistemi ve klasör yapılarını tanır.
7) Windows işletim sisteminde uygulama yazılımı kavramlarını tanır.
8) İşletim sistemi güvenliğini tanır.
9) Ofis yazılımlarına giriş ve belge oluşturma uygular.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihî ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
2
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
3
Bağımsız veya grupla birlikte edebî metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
4
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili temel başvuru kaynaklarını tanır.
5
Türk Dili ve Edebiyatı alanına ilişkin literatür bilgisini kullanır.
6
Türk Dili ve Edebiyatına ilişkin bilgi ve becerisiyle eleştirel düşünce yetisini kullanır.
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
8
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur.
9
Dil ve edebiyat yöntemlerini kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar.
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
11
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurar.
12
Eleştirel ve yaratıcı düşünce yetisiyle akademik dürüstlük ilkelerine uygun davranır.
13
Yaşamı boyunca gerekli olabilecek temel bilgi ve beceriyi kullanarak geliştirir.
14
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel değişim ve gelişim sürecine hâkim olur.
15
Türkolojinin sorunlarına çözüm üreterek gelişmesine katkı sağlar.
16
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yeri ve önemini kavrar.
17
Okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerini kullanır.
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilgisayar kavramı ve tarihçesi, ilk bilgisayarlar. Kaynak okuma Anlatım
Problem Çözme
Ödev
2 Bilişim sistemi kavramı, bilişimsel düşünme ve bilişim sistemlerinin etkileri. Kaynak okuma Anlatım
Problem Çözme
Ödev
3 Bilgisayar donanım bileşenleri. Kaynak okuma Anlatım
Problem Çözme
Ödev
4 İşletim sistemlerine giriş. Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
Ödev
5 İşletim sistemlerinin genel yapıları ve farklılıkları. Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
Ödev
6 Windows işletim sistemi ve klasör yapıları. Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
Ödev
7 Windows işletim sistemi ve klasör yapıları. Kaynak okuma Anlatım
Ödev
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 İşletim sistemi güvenliği. Kaynak okuma Anlatım
Ödev
10 Ofis yazılımlarına giriş ve belge oluşturma. Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
Ödev
11 Kelime işlemci yazılımları ve sözcük işleme. Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
Ödev
12 Ağ kavramı ve teknolojileri. Kaynak okuma Anlatım
Ödev
13 İnternet ve çevrimiçi uygulamalar. Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
Ödev
14 Arama motoru kullanımı ve gelişmiş arama. Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
Ödev
15 Arama motoru kullanımı ve gelişmiş arama. Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar