DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sözlü Anlatım TES   343 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bekir Tahir TAHİROĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBEKİR TAHİR TAHİROĞLU1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiBEKİR TAHİR TAHİROĞLU2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı iletişim ve konuşma becerilerinin geliştirilmesi, konuşma türlerinin tanıtılması ve uygulamalarıdır.
Dersin İçeriği
Bu derste iletişim kavramı, unsurları ve çeşitleri, konuşma becerileri, diksiyon, beden dilini kullanmak, dinleme ve dinlediğini anlama, dinleme türleri, şiir okuma teknikleri, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmalar. konuları anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İletişim kavramını, unsurlarını ve çeşitlerini ve sözlü anlatım kavramını kavrar.
2) Konuşma ve konuşmanın önemini kavrar.
3) Doğru telaffuz ve dikkat edilmesi gereken unsurları, vurgu kavramını ve vurgu çeşitlerini tanır.
4) Konuşma bozuklukları ve çeşitlerini tanır.
5) Beden dili ve beden dilini kullanmayı, beden dili ve konuşma ilişkisini kavrar.
6) Dinleme, dinlediğini anlama ve dinlemeyi belirleyen etkenleri tanır.
7) Şiir ve şiir okuma tekniklerini kavrar.
8) Hazırlıklı konuşmalar (bireysel konuşmalar, tartışmalar, özel günlere yönelik konuşmalar) yapar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihî ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
2
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
3
Bağımsız veya grupla birlikte edebî metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
4
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili temel başvuru kaynaklarını tanır.
5
Türk Dili ve Edebiyatı alanına ilişkin literatür bilgisini kullanır.
6
Türk Dili ve Edebiyatına ilişkin bilgi ve becerisiyle eleştirel düşünce yetisini kullanır.
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
8
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur.
9
Dil ve edebiyat yöntemlerini kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar.
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
11
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurar.
12
Eleştirel ve yaratıcı düşünce yetisiyle akademik dürüstlük ilkelerine uygun davranır.
13
Yaşamı boyunca gerekli olabilecek temel bilgi ve beceriyi kullanarak geliştirir.
14
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel değişim ve gelişim sürecine hâkim olur.
15
Türkolojinin sorunlarına çözüm üreterek gelişmesine katkı sağlar.
16
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yeri ve önemini kavrar.
17
Okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerini kullanır.
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanıtılması ve amacı. Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
2 İletişim kavramı, unsurları ve çeşitleri. Sözlü anlatım kavramı. Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
3 Konuşma ve konuşmanın önemi. Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
4 Doğru telaffuz ve dikkat edilmesi gereken unsurlar. Vurgu kavramı, vurgu çeşitleri. Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
Ödev
5 Konuşma bozuklukları ve çeşitleri. Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
6 Beden dili ve beden dilini kullanmak. Beden dili ve konuşma ilişkisi. Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
7 Beden dili ve beden dilini kullanmak. Beden dili ve konuşma ilişkisi. Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 Şiir ve şiir okuma teknikleri. Kaynak okuma Anlatım
Ödev
10 Hazırlıklı konuşmalar (bireysel konuşmalar, tartışmalar, özel günlere yönelik konuşmalar) Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
11 Hazırlıklı konuşma uygulamaları. Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
12 Hazırlıksız konuşmalar ve uygulamaları. Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
13 Hazırlıksız konuşmalar ve uygulamaları. Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
14 Hazırlıklı konuşma uygulamaları. Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
15 Hazırlıklı konuşma uygulamaları. Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar