DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türkolojide Yazılım Uygulamaları TES   210 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bekir Tahir TAHİROĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBEKİR TAHİR TAHİROĞLU1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiBEKİR TAHİR TAHİROĞLU2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı türkoloji ve dilbilim çalışmalarında kullanılan yazılımların tanıtılması ve uygulamaların yapılmasıdır.
Dersin İçeriği
Bu derste Türkoloji çalışmalarında kullanılan yazı tiplerinin tanıtılması ve yazı tiplerinin ofis yazılımlarında kullanım uygulamaları, temel elektronik metin kavramları ve metinlerin arşivlenmesi, basılı metinlerin elektronik metinlere dönüştürülmesi, söz varlığı ve söz varlığı incelemelerinde kullanılan temel yazılımlar, ofis yazılımlarıyla metin oluşturma ve metin işleme, çevrimiçi kaynaklar üzerinden söz varlığı listeleri oluşturulması ve değerlendirilmesi, sıklık dizini kavramı ve uygulamaları, ofis yazılımlarıyla tez yazım kuralları ve düzeni, temel metin madenciliği ve doğal dil işleme kavramları konuları anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel elektronik metin kavramları ve metinlerin arşivlenmesini tanır.
2) Basılı metinlerin elektronik metinlere dönüştürülmesini yapar.
3) Söz varlığı ve söz varlığı incelemelerinde kullanılan temel yazılımları tanır.
4) Ofis yazılımlarıyla metin oluşturma ve metin işleme konularını kavrar.
5) Çevrimiçi kaynaklar üzerinden söz varlığı listeleri oluşturulma ve değerlendirilme konularını kavrar.
6) Sıklık dizini kavramı ve uygulamaları.yapar.
7) Bağlamlı dizinleri tanır.
8) Temel metin madenciliği ve doğal dil işleme kavramlarını tanır.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihî ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
2
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
3
Bağımsız veya grupla birlikte edebî metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
4
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili temel başvuru kaynaklarını tanır.
5
Türk Dili ve Edebiyatı alanına ilişkin literatür bilgisini kullanır.
6
Türk Dili ve Edebiyatına ilişkin bilgi ve becerisiyle eleştirel düşünce yetisini kullanır.
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
8
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur.
9
Dil ve edebiyat yöntemlerini kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar.
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
11
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurar.
12
Eleştirel ve yaratıcı düşünce yetisiyle akademik dürüstlük ilkelerine uygun davranır.
13
Yaşamı boyunca gerekli olabilecek temel bilgi ve beceriyi kullanarak geliştirir.
14
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel değişim ve gelişim sürecine hâkim olur.
15
Türkolojinin sorunlarına çözüm üreterek gelişmesine katkı sağlar.
16
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yeri ve önemini kavrar.
17
Okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerini kullanır.
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel elektronik metin kavramları ve metinlerin arşivlenmesi. Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
Ödev
2 Basılı metinlerin elektronik metinlere dönüştürülmesi. Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
Ödev
3 Söz varlığı ve söz varlığı incelemelerinde kullanılan temel yazılımlar. Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
Ödev
4 Ofis yazılımlarıyla metin oluşturma ve metin işleme. Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
Ödev
5 Ofis yazılımlarıyla metin oluşturma ve metin işleme. Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
Ödev
6 Çevrimiçi kaynaklar üzerinden söz varlığı listeleri oluşturulması ve değerlendirilmesi. Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
Ödev
7 Çevrimiçi kaynaklar üzerinden söz varlığı listeleri oluşturulması ve değerlendirilmesi. Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
Ödev
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Problem Çözme
Ödev
9 Sıklık dizini kavramı ve uygulamaları. Kaynak okuma Anlatım
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
Ödev
10 Sıklık dizini kavramı ve uygulamaları. Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
11 Bağlamlı dizinler. Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
Ödev
12 Bağlamlı dizinler. Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Ödev
13 Temel metin madenciliği ve doğal dil işleme kavramları Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
Ödev
14 Temel metin madenciliği ve doğal dil işleme kavramları Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Problem Çözme
Ödev
15 Temel metin madenciliği ve doğal dil işleme kavramları Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar