DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Osmanlıca II TE   102 2 4 4 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Haluk GÖKALP
Dersi Verenler
Prof. Dr.HALUK GÖKALP1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.HALUK GÖKALP2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı eski yazı okuma-yazma yeteneği kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Arap harflerini öğrenmek; Arapça, Farsça, Türkçe kelimeleri ayırdetmek. Osmanlı Türkçesiyle yazılmış metinleri okuyabilmek bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Farsça isim türetimini kavrar.
2) Osmanlıcada sık kullanılan Farsça kelimeleri tanır.
3) Farsça sık kullanılan ekleri kavrar.
4) Farsça gün ve ay adlarını kavrar.
5) Farsça fiil çekimlerini kavrar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihî ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
2
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
3
Bağımsız veya grupla birlikte edebî metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
4
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili temel başvuru kaynaklarını tanır.
5
Türk Dili ve Edebiyatı alanına ilişkin literatür bilgisini kullanır.
6
Türk Dili ve Edebiyatına ilişkin bilgi ve becerisiyle eleştirel düşünce yetisini kullanır.
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
8
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur.
9
Dil ve edebiyat yöntemlerini kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar.
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
11
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurar.
12
Eleştirel ve yaratıcı düşünce yetisiyle akademik dürüstlük ilkelerine uygun davranır.
13
Yaşamı boyunca gerekli olabilecek temel bilgi ve beceriyi kullanarak geliştirir.
14
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel değişim ve gelişim sürecine hâkim olur.
15
Türkolojinin sorunlarına çözüm üreterek gelişmesine katkı sağlar.
16
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yeri ve önemini kavrar.
17
Okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerini kullanır.
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Osmanlıcada Farsça Unsurlar. Kaynak okuma. Anlatım
Ödev
2 Sayılar, günler, aylar, vav-ı madule. Kaynak okuma. Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
3 Farsça Kelimelerin Yapısı. Kaynak okuma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
4 Farsça İsimden Türemiş İsimler (ekler) Kaynak okuma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
5 Farsça İsimden Türemiş Sıfatlar (ekler). Kaynak okuma. Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
6 Farsça Fiilden Türemiş İsim ve Sıfatlar. Kaynak okuma. Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
7 Farsça Fiilden Türemiş İsim ve Sıfatlar. Kaynak okuma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Yazılı Sınav
9 Birleşik Sıfatlar ve Zarf Grupları. Kaynak okuma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
10 İsim Tamlaması. Kaynak okuma. Soru-Cevap
Ödev
11 Sıfat Tamlaması. Kaynak okuma. Soru-Cevap
Sözlü Sınav
12 Sıfat tamlamasında Uyum. Kaynak okuma. Soru-Cevap
Ödev
13 Atıf tamlaması, Kalıplaşmış Tamlamalar. Kaynak okuma. Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
14 Birleşik İsimler ve Sıfatlar, Farsça Terkiplerin Söz Diziminde Kullanılışı. Kaynak okuma. Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Ödev
15 Birleşik İsimler ve Sıfatlar, Farsça Terkiplerin Söz Diziminde Kullanılışı. Kaynak okuma. Tartışma
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar