DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yeni Türk Edebiyatı I TE   117 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Sema ÇETİN BAYCANLAR
Dersi Verenler
Doç. Dr.SEMA ÇETİN BAYCANLAR1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.SEMA ÇETİN BAYCANLAR2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı bir yenileşme hareketi olarak Tanzimat düşüncesini kavratmak, dönemin sanatçıları ve edebi eserlerini öğretmektir.
Dersin İçeriği
Tanzimat döneminin sosyal, siyasal ve kültürel hayata getirdiği yenilikler, Tanzimat dönemi gazeteciliği, edebi bir tür olarak roman, hikaye, tiyatro ve eleştiri, biçim ve içerik incelemesi, Tanzimat dönemi sanatçıları, Türk edebiyatındaki değişim ve eleştirel yaklaşım, Tanzimat dönemi metinleri, Tanzimat dönemi sanatçıları arasındaki edebi ayrılıklar, dönemin çeviri faaliyetleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tanzimat döneminin sosyal, siyasal ve kültürel hayata getirdiği yenilikleri değerlendirir.
2) Tanzimat dönemi gazeteciliğinin önemini kavrar.
3) Edebi bir tür olarak romanın biçim ve içerik incelemesini yapar.
4) Tanzimat dönemi yazarlarını tanır.
5) Türk romanındaki değişimi ve eleştirel yaklaşımı kavrar.
6) Tanzimat dönemi edebi metinlerini analiz eder.
7) Tanzimat dönemi sanatçıları arasındaki edebi ayrılıkları kavrar.
8) Dönemin çeviri faaliyetlerinin önemini kavrar.
9) Romantizmin kuramsal değerlendirmesini kavrar.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihî ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
2
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
3
Bağımsız veya grupla birlikte edebî metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
4
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili temel başvuru kaynaklarını tanır.
5
Türk Dili ve Edebiyatı alanına ilişkin literatür bilgisini kullanır.
6
Türk Dili ve Edebiyatına ilişkin bilgi ve becerisiyle eleştirel düşünce yetisini kullanır.
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
8
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur.
9
Dil ve edebiyat yöntemlerini kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar.
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
11
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurar.
12
Eleştirel ve yaratıcı düşünce yetisiyle akademik dürüstlük ilkelerine uygun davranır.
13
Yaşamı boyunca gerekli olabilecek temel bilgi ve beceriyi kullanarak geliştirir.
14
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel değişim ve gelişim sürecine hâkim olur.
15
Türkolojinin sorunlarına çözüm üreterek gelişmesine katkı sağlar.
16
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yeri ve önemini kavrar.
17
Okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerini kullanır.
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanzimat döneminin sosyal siyasal kültürel özellikleri hakkında genel bir değerlendirme İlgili eserler okunacak Anlatım
Tartışma
2 Tanzimat ve Islahat fermanları eğitim kurumları yenilik ve değişmeler İlgili eserler okunacak Anlatım
Tartışma
3 Tanzimat döneminde gazetecilik gazeteciliğin sosyal ve kültür hayatımızdaki önemi İlgili eserler okunacak Anlatım
Tartışma
4 Bir edebi tür olarak roman vd. ile ilgili genel bilgi ve ilk çeviriler. İlgili eserler okunacak Anlatım
Tartışma
5 Tanzimat döneminde Türk romanı ve yazarları (Namık Kemal, Samipaşazade Sezai). İlgili eserler okunacak Anlatım
Tartışma
6 Örnek metin incelemeleri İlgili eserler okunacak Anlatım
Tartışma
7 Örnek metin incelemeleri İlgili eserler okunacak Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders kitapları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 Türk romanında Batılılaşma sorunu İlgili eserler okunacak Anlatım
Tartışma
10 Ahmet Mithat Efendi ve Recaizade Mahmut Ekrem'in eserleri. İlgili eserler okunacak Anlatım
Tartışma
11 Ahmet Mithat Efendi ve Recaizade Mahmut Ekrem'in eserleri. İlgili eserler okunacak Anlatım
Tartışma
12 Türk Edebiyatında hikayenin tarihçesi ve ilk eserler İlgili eserler okunacak Anlatım
Tartışma
13 Samipaşazade Sezai ve Nabizade Nazım İlgili eserler okunacak Anlatım
Tartışma
14 Türk Edebiyatında tiyatronun tarihçesi ve ilk eserler İlgili eserler okunacak Anlatım
Tartışma
15 Şinasi, Şair Evlenmesi İlgili eserler okunacak Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders kitapları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar