DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yeni Türk Edebiyatına Giriş I TE   119 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa APAYDIN
Dersi Verenler
Prof. Dr.MUSTAFA APAYDIN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.MUSTAFA APAYDIN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı edebiyat kavramını açıklamak, edebi türlerin ayırıcı özelliklerini kavratmak, anlatı ve şiir türlerini kavratmak, Tanzimat sonrasında ortaya çıkan yeni türleri benimsetmektir.
Dersin İçeriği
Edebiyatın tanımı, Türk ve Batı dilllerinde edebiyat kavramı; edebiyatın anlamları, edebi eser; edebi eserde dil ve içerik, edebi eserde dil ve şekil, edebiyatın işlevi, edebiyat ve toplum, yazar, edebi eser ve okur arasındaki ilişkiler, edebiyat teorisi, edebiyat tarihi, edebiyat eleştirisi kavramları, edebi tür kavramı; edebi türleri birbirinden ayırmak için kullanılan temel ölçütler, anlatı türü ve romanın genel özellikleri,roman türünün doğuşu ve doğuş nedenleri, Batı tarihinde roman türü bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Edebi türleri birbirinden ayıran özellikleri ayırt eder.
2) Anlatı türleri hakkında bilgi sunar
3) Roman türünün tarihçesi hakkında bilgi sunar.
4) Roman türünün genel özelliklerini kavrar.
5) Şiir türünün genel özellikleri hakkında bilgi sunar
6) Şiir türünün biçim ve üslup özelliklerini belirtir.
7) Tanzimat sonrası Türk şiirinde değişen biçim ve içerik özelliklerini belirtir.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihî ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
2
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
3
Bağımsız veya grupla birlikte edebî metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
4
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili temel başvuru kaynaklarını tanır.
5
Türk Dili ve Edebiyatı alanına ilişkin literatür bilgisini kullanır.
6
Türk Dili ve Edebiyatına ilişkin bilgi ve becerisiyle eleştirel düşünce yetisini kullanır.
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
8
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur.
9
Dil ve edebiyat yöntemlerini kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar.
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
11
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurar.
12
Eleştirel ve yaratıcı düşünce yetisiyle akademik dürüstlük ilkelerine uygun davranır.
13
Yaşamı boyunca gerekli olabilecek temel bilgi ve beceriyi kullanarak geliştirir.
14
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel değişim ve gelişim sürecine hâkim olur.
15
Türkolojinin sorunlarına çözüm üreterek gelişmesine katkı sağlar.
16
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yeri ve önemini kavrar.
17
Okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerini kullanır.
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Edebiyatın tanımı Batı'da ve Türk dilinde kavramın adlandırılışı anlamları Genel Edebiyat Bilimi Anlatım
Tartışma
2 Edebiyatın tanımı Batı'da ve Türk dilinde kavramın adlandırılışı anlamları Genel Edebiyat Bilimi Anlatım
Tartışma
3 Edebiyat eseri; edebiyat eserinde içerik, dil. Genel Edebiyat Bilimi Anlatım
Tartışma
4 Edebiyat eserinde dil; biçim. Yazın Kuramı Anlatım
Tartışma
5 Edebiyatın işlevi, edebiyat ve toplum; yazar, eser ve okur ilişkileri. Yazın Kuramı Anlatım
Tartışma
6 Edebi tür kavramı; edebi türleri birbirinden ayırmadaki temel ölçütler. Genel Edebiyat Bilimi Anlatım
Tartışma
7 Anlatı türünün genelş özellikleri ve roman. Roman Teorisi Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 Roman türünün belirgin özellikleri; edebiyat akımları ve roman. Roman Teorisi Anlatım
Tartışma
10 Roman türünün belirgin özellikleri; edebiyat akımları ve roman. Roman Teorisi Anlatım
Tartışma
11 Romanın kurgu ve içerik özellikleri. Roman Teorisi Anlatım
Tartışma
12 Roman türleri. Roman Teorisi Anlatım
Tartışma
13 Tiyatro türü; tiyatro türünün genel özellikleri. Dünden Bugüne Tiyatro Düşüncesi Anlatım
Tartışma
14 Tiyatro türünün biçim özellikleri. Dünden Bugüne Tiyatro Düşüncesi Anlatım
Tartışma
15 Tiyatro türünün içerik özellikleri Dünden Bugüne Tiyatro Düşüncesi Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar