DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yeni Türk Edebiyatına Giriş II TE   120 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa APAYDIN
Dersi Verenler
Prof. Dr.MUSTAFA APAYDIN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.MUSTAFA APAYDIN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı şiir türünün özellikleri hakkında bilgi vermek, Tanzimat dönemi Türk şiirindeki biçim ve içerik özelliklerini belirlemek, edebi metin çözümlemeleri yapmak, edebi eser ve okur odaklı metotları tanımaktır
Dersin İçeriği
Şiir türü, şiir türünün genel özellikleri, biçim ve içerik bakımından şiir türünün özellikleri, şiir dilinin değerlendirilmesi,Tanzimattan sonraki Türk şiirinde yeni vezin ve kafiye anlayışı, Tanzimattan sonraki Türk şiirinde kullanılan yeni nazım şekilleri, serbest nazım, Tanzimattan sonraki Türk şiirinde içerikle ilgili yeni yaklaşım, metin tahliline giriş, metin tahlili metotları tarihsel ve sosyal ortam dikkate alınarak uygulanan metotlar ve uygulama, edebi eser odaklı metotlar ve uygulama, okur odaklı metotlar ve uygulama.bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Şiir türü hakkında bilgi sunar.
2) Şiirin biçim ve içerik özelliklerini kavrar.
3) Tanzimattan sonraki Türk şiirinin özellikleri hakkında bilgi sunar
4) Tanzimattan sonraki Türk şiirinde kullanılan yeni nazım şekillerini tanır
5) Nazım şekilleri doğrultusunda şiir analiz eder.
6) Şiirin içerik özelliklerini kavrar.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihî ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
2
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
3
Bağımsız veya grupla birlikte edebî metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
4
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili temel başvuru kaynaklarını tanır.
5
Türk Dili ve Edebiyatı alanına ilişkin literatür bilgisini kullanır.
6
Türk Dili ve Edebiyatına ilişkin bilgi ve becerisiyle eleştirel düşünce yetisini kullanır.
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
8
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur.
9
Dil ve edebiyat yöntemlerini kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar.
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
11
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurar.
12
Eleştirel ve yaratıcı düşünce yetisiyle akademik dürüstlük ilkelerine uygun davranır.
13
Yaşamı boyunca gerekli olabilecek temel bilgi ve beceriyi kullanarak geliştirir.
14
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel değişim ve gelişim sürecine hâkim olur.
15
Türkolojinin sorunlarına çözüm üreterek gelişmesine katkı sağlar.
16
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yeri ve önemini kavrar.
17
Okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerini kullanır.
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Şiir türü; şiir türünün genel özellikleri Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri Anlatım
Tartışma
2 Biçim ve içerik bakımından şiir türünün özellikleri Doğan Aksan, Şiir Dili ve Türk Şiir Dili Anlatım
Tartışma
3 Şiir dilinin değerlendirilmesi Wellek-Warren, Yazın Kuramı Anlatım
Tartışma
4 Tanzimattan sonraki Türk şiirinde yeni vezin ve kafiye anlayışı Cem Dilçin, Türk Şiir Bilgisi Anlatım
Tartışma
5 Tanzimattan sonraki Türk şiirinde kullanılan yeni nazım şekilleri; serbest nazım. Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri Anlatım
Tartışma
6 Tanzimattan sonraki Türk şiirinde içerikle ilgili yeni yaklaşımlar Doğan Aksan, Şiir Dili ve Türk Şiir Dili Anlatım
Tartışma
7 Metin tahliline giriş Wellek-Warren, Yazın Kuramı Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 Metin tahlili metotları Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri Anlatım
Tartışma
10 Tarihsel ve sosyal ortam dikkate alınarak uygulanan metotlar Doğan Aksan, Şiir Dili ve Türk Şiir Dili Anlatım
Tartışma
11 Uygulama Wellek-Warren, Yazın Kuramı Anlatım
Tartışma
12 Edebi eser odaklı metotlar Cem Dilçin, Türk Şiir Bilgisi Anlatım
Tartışma
13 Uygulama. Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri Anlatım
Tartışma
14 Okur odaklı metotlar Doğan Aksan, Şiir Dili ve Türk Şiir Dili Anlatım
Tartışma
15 Uygulama Wellek-Warren, Yazın Kuramı Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar