DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uygur Türkçesi TE   206 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Engin ÇETİN
Dersi Verenler
Prof. Dr.ENGİN ÇETİN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.ENGİN ÇETİN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere Eski Türkçenin Uygurca dönemine ait yazılı metinleri sesbilgisi, biçimbilgisi, sözvarlığı vb. yönleriyle kavratmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste Uygurlar (Hüküm sürdüğü dönem, coğrafyası, siyasi ve idari yapısı, inanç sistemleri), Uygurların kullandığı alfabeler, Uygurcanın dil özellikleri bakımından değerlendirilmesi, Uygur edebiyatına genel bakış ve Budist Uygur metinlerinin tanıtımı, Uygur metinlerinin bulunuşu ve Uygurca çalışmaları, Budist Uygur metinleri üzerinde ses ve yapı bilgisi bakımından incelemeler (Altun Yaruk, İyi ve Kötü Prens Öyküsü, Budist Uygur şiiri ve din dışı ürünler) anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Uygurca terimini ve terimin kapsamını kavrar.
2) Uygurca yazı dilini oluşturan tarihi, siyasi ve kültürel ortamı tanır.
3) Uygurların bağlı oldukları inanç sistemlerini tanır.
4) Uygurların Budizm, Manihaizm ve Hristiyanlık dinlerine bağlanmalarının dile etkisini kavrar.
5) Uygurca döneminde kullanılan alfabeleri tanır.
6) Uygurca yazılmış yazılı ürünlerin özelliklerini sıralar.
7) Uygur edebiyatı ve edebiyatı oluşturan temel konuları kavrar.
8) Uygurcanın özelliklerini ve diğer dönem ve sahalarla ayırt eder.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihî ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
2
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
3
Bağımsız veya grupla birlikte edebî metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
4
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili temel başvuru kaynaklarını tanır.
5
Türk Dili ve Edebiyatı alanına ilişkin literatür bilgisini kullanır.
6
Türk Dili ve Edebiyatına ilişkin bilgi ve becerisiyle eleştirel düşünce yetisini kullanır.
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
8
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur.
9
Dil ve edebiyat yöntemlerini kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar.
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
11
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurar.
12
Eleştirel ve yaratıcı düşünce yetisiyle akademik dürüstlük ilkelerine uygun davranır.
13
Yaşamı boyunca gerekli olabilecek temel bilgi ve beceriyi kullanarak geliştirir.
14
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel değişim ve gelişim sürecine hâkim olur.
15
Türkolojinin sorunlarına çözüm üreterek gelişmesine katkı sağlar.
16
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yeri ve önemini kavrar.
17
Okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerini kullanır.
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Uygurlar (Hüküm sürdüğü dönem, coğrafyası, siyasi ve idari yapısı, inanç sistemleri). Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
2 Uygurların kullandığı alfabeler, Uygurcanın dil özellikleri bakımından değerlendirilmesi Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
3 Uygur edebiyatına genel bakış ve Budist Uygur metinlerinin tanıtımı. Uygur metinlerinin bulunuşu ve Uygurca çalışmaları. Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
4 Budist Uygur metinleri üzerinde ses ve yapı bilgisi bakımından incelemeler (KP) Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
5 Budist Uygur metinleri üzerinde ses ve yapı bilgisi bakımından incelemeler (KP) Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
6 Budist Uygur metinleri üzerinde ses ve yapı bilgisi bakımından incelemeler (KP) Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
7 Budist Uygur metinleri üzerinde ses ve yapı bilgisi bakımından incelemeler (KP) Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynakların tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 Budist Uygur metinleri üzerinde ses ve yapı bilgisi bakımından incelemeler (AY) Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
10 Budist Uygur metinleri üzerinde ses ve yapı bilgisi bakımından incelemeler (AY) Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
11 Uygurca metinler üzerinde ses ve yapı bilgisi bakımından incelemeler (Budist Uygur şiiri). Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
12 Uygurca metinler üzerinde ses ve yapı bilgisi bakımından incelemeler (Budist Uygur şiiri). Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
13 Uygurca metinler üzerinde ses ve yapı bilgisi bakımından incelemeler (Maniheist Ed.). Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
14 Uygurca metinler üzerinde ses ve yapı bilgisi bakımından incelemeler (Maniheist Ed., Hıristiyan Uyg. Ed.) Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
15 Uygurca metinler üzerinde ses ve yapı bilgisi bakımından incelemeler. (Din dışı ürünler) Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynakların tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar:Diğer Kaynaklar: