DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sözdizimi II TE   218 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nigar OTURAKÇI ORBAY
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiNİGAR OTURAKÇI ORBAY1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiNİGAR OTURAKÇI ORBAY2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin Türkçenin sözdizimi mantığını kavramalarıdır.
Dersin İçeriği
Cümle yapısı, anlamı, cümlenin yüklemin türü ve cümlenin dizilişi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Cümle ögelerini kavrar.
2) Kelime gruplarını kavrar.
3) Yargılı anlatım yargısız anlatım farkını edinir.
4) Cümle ögeleri arasındaki anlam ilişkilerini kavrar.
5) Kelime grubunu oluşturan kelimeler arasındaki yapı ve anlam ilişkisini açıklar.
6) Kelime gruplarının cümle içerisindeki işlevlerini ve anlam ilişkilerini kavrar.
7) Cümle ve kelime grubu çözümlemelerini kavrar.
8) Okuduğu metni anlama ve düşüncelerini doğru anlatabilme becerisini kazanır.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihî ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
2
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
3
Bağımsız veya grupla birlikte edebî metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
4
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili temel başvuru kaynaklarını tanır.
5
Türk Dili ve Edebiyatı alanına ilişkin literatür bilgisini kullanır.
6
Türk Dili ve Edebiyatına ilişkin bilgi ve becerisiyle eleştirel düşünce yetisini kullanır.
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
8
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur.
9
Dil ve edebiyat yöntemlerini kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar.
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
11
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurar.
12
Eleştirel ve yaratıcı düşünce yetisiyle akademik dürüstlük ilkelerine uygun davranır.
13
Yaşamı boyunca gerekli olabilecek temel bilgi ve beceriyi kullanarak geliştirir.
14
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel değişim ve gelişim sürecine hâkim olur.
15
Türkolojinin sorunlarına çözüm üreterek gelişmesine katkı sağlar.
16
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yeri ve önemini kavrar.
17
Okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerini kullanır.
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Cümle tasnifi, yapıları bakımından cümleler, basit cümle Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
2 Şartlı birleşik cümle Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
3 Sıralı birleşik cümle, bağlı birleşik cümle Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
4 Bağlı birleşik cümle Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
5 İç içe birleşik cümle, saplamalı birleşik cümle Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
6 Karmaşık birleşik cümle Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
7 Yüklemlerinin yeri bakımından cümleler Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 Yüklemlerin çeşidi bakımından cümleler Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
10 Anlamları bakımından cümleler Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
11 Anlamları bakımından cümleler Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
12 Anlamları bakımından cümleler Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
13 Cümle çözümlemeleri ve söz dizimi ile ilgili sorunları tartışma Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
14 Cümle çözümlemeleri ve söz dizimi ile ilgili sorunları tartışma Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
15 Cümle çözümlemeleri ve söz dizimi ile ilgili sorunları tartışma Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders notları 2.Kaynak olarak verilen söz dizimi ile ilgili makale ve kitaplar