DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yeni Türk Edebiyatı III TE   219 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Sema ÇETİN BAYCANLAR
Dersi Verenler
Doç. Dr.SEMA ÇETİN BAYCANLAR1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.SEMA ÇETİN BAYCANLAR2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Servet-i Fünun dönemi, sanatçıları ve eserleri hakkında bilgi vermek ve değerlendirmelerde bulunmaktır.
Dersin İçeriği
Servet-i Fünun edebiyatını hazırlayan sosyal, kültürel ve siyasi etkenler hakkında bilgi, Servet-i Fünun döneminin edebi tartışmaları, Servet-i Fünun şiiri, Tevfik Fikret ve Servet-i Fünun şiiri, şiir tahlilleri, Cenap Şehabettin ve Servet-i Fünun şiiri, Türk şiirinin Batılılaşmasında Servet-i Fünun döneminin katkıları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Türk şiirinin tarihi seyri içinde Servet-i Fünun şiirinin yerini kavrar.
2) Dönemin edebi tartışmalarını değerlendirir.
3) Türk şiirinin Batılılaşma serüvenini kavrar.
4) Tevfik Fikretin şiirlerini analiz eder.
5) Cenap Şehabettinin şiirlerini analiz eder.
6) Batı etkisiyle gelişen nazım türlerini ve şekillerini tanır.
7) Servet-i Fünun şiirini diğer tarihi dönem şiirleriyle karşılaştırır.
8) Şiir-resim ilişkisini değerlendirir.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihî ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
2
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
3
Bağımsız veya grupla birlikte edebî metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
4
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili temel başvuru kaynaklarını tanır.
5
Türk Dili ve Edebiyatı alanına ilişkin literatür bilgisini kullanır.
6
Türk Dili ve Edebiyatına ilişkin bilgi ve becerisiyle eleştirel düşünce yetisini kullanır.
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
8
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur.
9
Dil ve edebiyat yöntemlerini kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar.
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
11
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurar.
12
Eleştirel ve yaratıcı düşünce yetisiyle akademik dürüstlük ilkelerine uygun davranır.
13
Yaşamı boyunca gerekli olabilecek temel bilgi ve beceriyi kullanarak geliştirir.
14
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel değişim ve gelişim sürecine hâkim olur.
15
Türkolojinin sorunlarına çözüm üreterek gelişmesine katkı sağlar.
16
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yeri ve önemini kavrar.
17
Okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerini kullanır.
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Servet-i Fünun edebiyatını hazırlayan sosyal, kültürel ve siyasi etkenler hakkında genel bilgi. Kaynak kitaplardan ilgili bölümler okunacak. Anlatım
Tartışma
2 Servet-i Fünun döneminin edebi tartışmaları. İlgili makaleler okunacak. Anlatım
Tartışma
3 Servet-i Fünun döneminin edebi tartışmaları. İlgili makaleler okunacak. Anlatım
Tartışma
4 Servet-i Fünun şiiri Kaynak kitaplardan ilgili bölümler okunacak. Anlatım
Tartışma
5 Tevfik Fikret ve Servet-i Fünun şiiri. Kaynak kitaplardan ilgili bölümler okunacak. Anlatım
Tartışma
6 Şiir tahlilleri. Seçilmiş şiirler bütün yönleriyle tahlil edilecek Anlatım
Tartışma
7 Şiir tahlilleri. Seçilmiş şiirler bütün yönleriyle tahlil edilecek Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders kitapları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 Şiir tahlilleri. Seçilmiş şiirler bütün yönleriyle tahlil edilecek Anlatım
Tartışma
10 Şiir tahlilleri. Hasan Akay, S.F. Şiir Estetiği, Kitabevi Yayınları Anlatım
Tartışma
11 Cenap Şehabettin ve Servet-i Fünun şiiri. Seçilmiş şiirler bütün yönleriyle tahlil edilecek Anlatım
Tartışma
12 Şiir Tahlilleri. Seçilmiş şiirler bütün yönleriyle tahlil edilecek Anlatım
Tartışma
13 Şiir Tahlilleri. Seçilmiş şiirler bütün yönleriyle tahlil edilecek Anlatım
Tartışma
14 Türk şiirinin Batılılaşmasında Servet-i Fünun döneminin katkıları. Kaynak kitaplardan ilgili bölümler okunacak. Anlatım
Tartışma
15 Türk şiirinin Batılılaşmasında Servet-i Fünun döneminin katkıları. Kaynak kitaplardan ilgili bölümler okunacak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders kitapları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar