DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yeni Türk Edebiyatı IV TE   220 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Sema ÇETİN BAYCANLAR
Dersi Verenler
Doç. Dr.SEMA ÇETİN BAYCANLAR1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.SEMA ÇETİN BAYCANLAR2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Servet-i Fünun dönemi roman ve öyküsü hakkında bilgi vermek, değerlendirmelerde bulunmaktır.
Dersin İçeriği
Serveti Fünun nesri hakkında genel bilgi, Serveti Fünun romanı hakkında genel bilgi, Hikaye (Halit Ziya Uşaklıgil), Romantik ve realist ekol tanımları, Mai ve Siyah (Halit Ziya Uşaklıgil), Aşk-ı Memnu (Halit Ziya Uşaklıgil), Halit Ziya Uşaklıgilin romancılığı , Eylül (Mehmet Rauf), dönem romanları ve yazarları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dönem sanatçılarının romantizme ve realizme bakış açısını tanır.
2) Edebi eserlerde dönemin sosyal ve kültürel hayatının izlerini yorumlar.
3) Halit Ziya Uşaklıgilin romancılığını değerlendirir.
4) Mehmet Raufun romancılığını ve ilk psikolojik roman denemesini tanır.
5) Servet-i Fünun romanını içerik ve teknik açıdan ilk eserlerle karşılaştırır.
6) Romantizm ve realizm akımlarını kuramsal çerçevede değerlendirir.
7) Teknik ve içerik açıdan Türk Romanındaki değişimi kavrar.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihî ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
2
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
3
Bağımsız veya grupla birlikte edebî metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
4
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili temel başvuru kaynaklarını tanır.
5
Türk Dili ve Edebiyatı alanına ilişkin literatür bilgisini kullanır.
6
Türk Dili ve Edebiyatına ilişkin bilgi ve becerisiyle eleştirel düşünce yetisini kullanır.
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
8
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur.
9
Dil ve edebiyat yöntemlerini kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar.
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
11
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurar.
12
Eleştirel ve yaratıcı düşünce yetisiyle akademik dürüstlük ilkelerine uygun davranır.
13
Yaşamı boyunca gerekli olabilecek temel bilgi ve beceriyi kullanarak geliştirir.
14
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel değişim ve gelişim sürecine hâkim olur.
15
Türkolojinin sorunlarına çözüm üreterek gelişmesine katkı sağlar.
16
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yeri ve önemini kavrar.
17
Okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerini kullanır.
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Servet-i Fünun nesri hakkında genel bilgi. Kaynak kitaplardan ilgili bölümler okunacak. Anlatım
Tartışma
2 Servet-i Fünun romanı hakkında genel bilgi. Kaynak kitaplardan ilgili bölümler okunacak. Anlatım
Tartışma
3 Hikaye (Halit Ziya Uşaklıgil). Halit Ziya Uşaklıgilin Hikaye adlı eseri okunacak. Anlatım
Tartışma
4 Romantik ve realist ekol tanımları. Türk Dili Yazın Akımları Özel Sayısı S:59-68, 97-119 Anlatım
Tartışma
5 Romantizm-realizm tartışmaları. İlgili makaleler okunacak. Anlatım
Tartışma
6 Mai ve Siyah (Halit Ziya Uşaklıgil). Mai ve Siyah (Halit Ziya Uşaklıgil) romanı okunacak Anlatım
Tartışma
7 Mai ve Siyah (Halit Ziya Uşaklıgil). İlgili makaleler okunacak. Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders kitapları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Anlatım
Tartışma
Yazılı Sınav
9 Aşk-ı Memnu (Halit Ziya Uşaklıgil). Aşk-ı Memnu (Halit Ziya Uşaklıgil) romanı okunacak Anlatım
Tartışma
10 Aşk-ı Memnu (Halit Ziya Uşaklıgil). Eserin dizi uyarlamaları üzerine sunu ve tartışmalar. Anlatım
Tartışma
11 Halit Ziya Uşaklıgilin romancılığı üzerine genel bir değerlendirme. İlgili makaleler okunacak. Anlatım
Tartışma
12 Eylül (Mehmet Rauf). Eylül (Mehmet Rauf) romanı okunacak. Anlatım
Tartışma
13 Eylül (Mehmet Rauf). İlgili makaleler okunacak. Anlatım
Tartışma
14 Dönem romanları ve yazarları üzerine genel bir değerlendirme. İlgili makaleler okunacak. Anlatım
Tartışma
15 Dönem romanları ve yazarları üzerine genel bir değerlendirme. İlgili makaleler okunacak. Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders kitapları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar