DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Osmanlıca IV TE   226 4 4 4 6

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Muna YÜCEOL ÖZEZEN
Dersi Verenler
Prof. Dr.MUNA YÜCEOL ÖZEZEN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.MUNA YÜCEOL ÖZEZEN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile Arap harfli Türkçe metinlerin okunmasını ve anlaşılmasını sağlamak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Arap harfli tarihi Türkçe metinleri okumak ve yazmak, bu metinlerdeki Arapça sözcük ve ifadeleri belirlemek, basit yapıları ve anlam özelliklerini kolayca tanımlamakb bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Osmanlıcanın Türk dili tarihindeki yerini değerlendirir.
2) Arap harfli Türkçe metinleri kavrar.
3) Arap harfli Türkçe metinleri kavrar.
4) Arap harflerini kullanarak Türkçe metin oluşturur.
5) Arap harfli Türkçe metinlerden Arapça sözcükleri saptar.
6) Arap harfli Türkçe metinlerde yer alan Arapça sözcüklerin türlerini saptar.
7) Arap harfli Türkçe metinlerde yer alan Arapça sözcüklerin sözcük ailelerini saptar.
8) Arap harfli Türkçe metinlerde yer alan bir Arapça sözcüğü yeni vezinlerle açıklar.
9) Arap harfli Türkçe metinlerde yer alan dinsel ibareleri saptar.
10) Arapçanın Osmanlıcadaki yerini ve önemini değerlendirir.
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihî ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
2
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
3
Bağımsız veya grupla birlikte edebî metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
4
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili temel başvuru kaynaklarını tanır.
5
Türk Dili ve Edebiyatı alanına ilişkin literatür bilgisini kullanır.
6
Türk Dili ve Edebiyatına ilişkin bilgi ve becerisiyle eleştirel düşünce yetisini kullanır.
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
8
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur.
9
Dil ve edebiyat yöntemlerini kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar.
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
11
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurar.
12
Eleştirel ve yaratıcı düşünce yetisiyle akademik dürüstlük ilkelerine uygun davranır.
13
Yaşamı boyunca gerekli olabilecek temel bilgi ve beceriyi kullanarak geliştirir.
14
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel değişim ve gelişim sürecine hâkim olur.
15
Türkolojinin sorunlarına çözüm üreterek gelişmesine katkı sağlar.
16
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yeri ve önemini kavrar.
17
Okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerini kullanır.
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Arapça sözcük türleri. kaynak okuma Anlatım
Tartışma
2 camit (asıl) isimler- türemiş isim. kaynak okuma Anlatım
Tartışma
3 mastarlar- sülasi ve rubai mastarlar ve vezinleri. kaynak okuma Anlatım
Tartışma
4 mimli mastarlar, kıyasi mastarlar ve vezinleri. kaynak okuma Anlatım
Tartışma
5 metin okuma ve uygulama çalışmaları. kaynak okuma Anlatım
Tartışma
6 ism-i failler. kaynak okuma Anlatım
Tartışma
7 ism-i mefuller. kaynak okuma Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Yazılı Sınav
9 metin okuma ve uygulama çalışmaları. kaynak okuma Anlatım
Tartışma
10 sıfat-ı müşebbeheler, mübalaga-i failler. kaynak okuma Anlatım
Tartışma
11 ism-i tafdiller. kaynak okuma Anlatım
Tartışma
12 ism-i zamanlar, ism-i mekanlar kaynak okuma Anlatım
Tartışma
13 ism-i aletler, cali mastarlar. kaynak okuma Anlatım
Tartışma
14 metin okuma ve uygulama çalışmaları. kaynak okuma Anlatım
Tartışma
15 metin okuma ve uygulama çalışmaları. kaynak okuma Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Tartışma
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ferit DEVELLİOĞLU, Osmanlıca- Türkçe Ansiklopedik Lugat, 14. Baskı, Ankara, 1997 Muna YÜCEOL ÖZEZEN, Osmanlıca (Genel Hatlarıyla Arapça Ögeler), Ders Notu, Adana, 2008