DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Harezm Türkçesi TE   314 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ayşehan Deniz ABİK
Dersi Verenler
Prof.Dr.AYŞEHAN DENİZ ABİK1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.AYŞEHAN DENİZ ABİK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Harezm Türkçesini Türk dili tarihi içerisinde gramer özellikleri ve eserleri ile tanıtmaktır.
Dersin İçeriği
Türk dili tarihinde Harezm Türkçesi dönemi dönemin eserleri dönemin ses bilgisi biçim bilgisi ve sözvarlığı özellikleri diğer dönelerden ayırt edici özellikleri kaynakça bilgilerinin verilmesi NehcülFeradis tıpkıbasımından seçilmiş metin üzerinde okuma çalışması ses bilgisi biçim bilgisi ve söz varlığı incelemeleri önceki dönemlerle karşılaştırma anlam verme Rabguzinin Kısasül Enbiya adlı eserinin çevriyazısından seçilmiş metin üzerinde ses bilgisi biçim bilgisi ve söz varlığı incelemeleri önceki dönemlerle karşılaştırma anlam verme Harezm Türkçesi satırlar arası Kuran Tercümesi tıpkıbasımından seçilmiş metin üzerinde okuma çalışması ses bilgisi biçim bilgisi ve söz varlığı incelemeleri önceki dönemlerle karşılaştırma anlam verme Muinül Müridin yazma metninden seçilmiş bölüm üzerinde okuma çalışması ses bilgisi biçim bilgisi ve söz varlığı incelemeleri önceki dönemlerle karşılaştırma anlam verme Mukaddimetül Edebin çevriyazısından seçilmiş metin üzerinde okuma çalışması ses bilgisi biçim bilgisi ve söz varlığı incelemeleri önceki dönemlerle karşılaştırma anlam verme bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tarihi Harezm Türkçesini ve eserlerini tanır.
2) Harezm Türkçesinin eski Türkçe ile bağlantısını kavrar.
3) Harezm Türkçesi ile eş zamanlı tarihi lehçeleri tanır.
4) Türk dili tarihinde Harezm bölgesinin geçiş noktası olmak bakımından önemini kavrar.
5) Türk dilinin tarihi dönemlerinden Harezm Türkçesini tanır.
6) Dilin kültürün taşıyıcısı olduğunu kavrar.
7) Dil ürünlerinin yalnızca edebi ürünler olmadığını kavrar.
8) Öğrenci, tarihi Harezm Türkçesi eserlerini örnek metinlere dayanarak ses bilgisi, biçim bilgisi ve sözvarlığı bakımından tanır.
9) Harezm Türkçesini çağdaşı diğer tarihi lehçelerle, daha önceki tarihi lehçelerle ve günümüz lehçeleri ile karşılaştırarak yorumlar.
10) -
11) -
12) -
13) -
14) -
15) -


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihî ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
2
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
3
Bağımsız veya grupla birlikte edebî metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
4
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili temel başvuru kaynaklarını tanır.
5
Türk Dili ve Edebiyatı alanına ilişkin literatür bilgisini kullanır.
6
Türk Dili ve Edebiyatına ilişkin bilgi ve becerisiyle eleştirel düşünce yetisini kullanır.
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
8
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur.
9
Dil ve edebiyat yöntemlerini kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar.
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
11
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurar.
12
Eleştirel ve yaratıcı düşünce yetisiyle akademik dürüstlük ilkelerine uygun davranır.
13
Yaşamı boyunca gerekli olabilecek temel bilgi ve beceriyi kullanarak geliştirir.
14
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel değişim ve gelişim sürecine hâkim olur.
15
Türkolojinin sorunlarına çözüm üreterek gelişmesine katkı sağlar.
16
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yeri ve önemini kavrar.
17
Okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerini kullanır.
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Türk dili tarihinde Harezm Türkçesi dönemi dönemin eserleri dönemin ses bilgisi biçim bilgisi ve sözvarlığı özellikleri, diğer dönemlerden ayırt edilmesi kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 NehcülFeradis tıpkıbasımından seçilmiş metin üzerinde okuma çalışması ses bilgisi biçim bilgisi ve söz varlığı incelemeleri önceki dönemlerle karşılaştırma kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Nehcül Feradis tıpkıbasımından seçilmiş metin üzerinde okuma çalışması ses bilgisi biçim bilgisi ve söz varlığı incelemeleri önceki dönemlerle karşılaştırma kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Nehcül Feradis tıpkıbasımından seçilmiş metin üzerinde okuma çalışması ses bilgisi biçim bilgisi ve söz varlığı incelemeleri önceki dönemlerle karşılaştırma kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Nehcül Feradis tıpkıbasımından seçilmiş metin üzerinde okuma çalışması ses bilgisi biçim bilgisi ve söz varlığı incelemeleri önceki dönemlerle karşılaştırma kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Rabguzinin KısasülEnbiya adlı eserinin çevriyazısından seçilmiş metin üzerinde ses bilgisi biçim bilgisi ve söz varlığı incelemeleri önceki dönemlerle karşılaştırma kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Rabguzinin Kısasül-Enbiya adlı eserinin çevriyazısından seçilmiş metin üzerinde ses bilgisi biçim bilgisi ve söz varlığı incelemeleri önceki dönemlerle karşılaştırma kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Yazılı Sınav
9 Rabguzinin Kısasül Enbiya adlı eserinin çevriyazısından seçilmiş metin üzerinde ses bilgisi biçim bilgisi ve söz varlığı incelemeleri önceki dönemlerle karşılaştırma kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Harezm Türkçesi satırlar arası Kuran Tercümesi tıpkıbasımından seçilmiş metin üzerinde okuma çalışması ses bilgisi biçim bilgisi ve söz varlığı inceleme kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Harezm Türkçesi satırlar arası Kuran Tercümesi tıpkıbasımından seçilmiş metin üzerinde okuma çalışması ses bilgisi biçim bilgisi ve söz varlığı inceleme kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Harezm Türkçesi satırlar arası Kuran Tercümesi tıpkıbasımından seçilmiş metin üzerinde okuma çalışması ses bilgisi biçim bilgisi ve söz varlığı inceleme kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Muinül Müridin yazma metninden seçilmiş bölüm üzerinde okuma çalışması ses bilgisi biçim bilgisi ve söz varlığı incelemeleri önceki dönemlerle karşılaştırma kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Mukaddimetül Edebin çevriyazısından seçilmiş metin üzerinde okuma çalışması ses bilgisi biçim bilgisi ve söz varlığı incelemeleri önceki dönemlerle karşılaştırma kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Mukaddimetül Edebin çevriyazısından seçilmiş metin üzerinde okuma çalışması ses bilgisi biçim bilgisi ve söz varlığı incelemeleri önceki dönemlerle karşılaştırma kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar